Πα. Ιούλ 19th, 2024

Ξεκινούν οι εγγραφές στην Γεωργική Σχολή της Νεμέας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ξεκινούν οι εγγραφές στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από τις 10 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσφέρει σπουδές για μια σύγχρονη Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε νέους κάτοχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και ισότιμων τίτλων, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Το έτος κατάρτισης 2024-2025 θα λειτουργήσει με πρωινό ωράριο, έξι ΣΑΕΚ στις Περιφερειακές Ενότητες: Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Κορίνθου, Λάρισας, Αττικής και Τρικάλων, με τις παρακάτω επτά ειδικότητες:
-Ιωαννίνων – Γαλακτοκομική Σχολή: Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος
-Ηρακλείου – Γεωργική Σχολή Μεσσαράς: Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό Κάλυψη
-Κορίνθου – Γεωργική Σχολή Νεμέας: Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας
-Λάρισας – Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων: Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανήματων
-Αττικής, στο Κτήμα Συγγρού Αμαρουσίου:Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου
-Τρικάλων – Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας: Τεχνικός Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογές σε Ξύλινες Κατασκευές

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση επιλογής ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Κράτους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.gov.gr > Εκπαίδευση > Εγγραφή σε σχολείο > Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

>Εγγραφή στη ΣΑΕΚ (ειδικότητα), ή επιλέγοντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio και στη συνέχεια τη ΣΑΕΚ και την ειδικότητα.

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται οι Κωδικοί TAXISnet. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί 5 εξάμηνα: 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης.

Οι καταρτιζόμενοι δύναται να υλοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση σε δομές του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ με αρμοδιότητες και αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα της ΣΑΕΚ φοίτησης.
Με δαπάνες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση, σε ορισμένο αριθμό σπουδαστών ανά ΣΑΕΚ. Η παροχή δεν αφορά στη ΣΑΕΚ Αττικής – Κτήμα Συγγρού Αμαρουσίου.

Στους αποφοίτους των ΣΑΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) του ν. 4763/2020, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Για την «Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Επιλογής» καταρτιζόμενων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: www.elgo.gr.