Πε. Δεκ 8th, 2022

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΣΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΕ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη, σήμερα το πρωί, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο ρυθμίζονται οι δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών, καθώς και η αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Εισηγητής στο νομοσχέδιο έχει οριστεί ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του Ν. Κορινθίας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος, από το βήμα της Βουλής σήμερα, παρουσίασε τις βασικότερες πτυχές του νομοσχεδίου, εκθειάζοντας την προσεκτική και μεθοδική προσπάθεια που έχει γίνει για την σύνταξή του.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι διατάξεις του στοχεύουν να ανταποκριθούν τόσο στις προσδοκίες του επιβατικού κοινού όσο και στις υψηλές απαιτήσεις που ανακύπτουν καθημερινά από την εκτέλεση και εκμετάλλευση ενός σύγχρονου και ευρωπαϊκά προσανατολισμένου συγκοινωνιακού έργου.
 
Σε σχετική του δήλωση, λίγο μετά την ομιλία του, ο κ. Κόλλιας δήλωσε τα εξής:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που σήμερα παρουσιάσαμε στην Ολομέλεια ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο για τις υπεραστικές και αστικές συγκοινωνίες. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, προκειμένου το εθνικό θεσμικό μας πλαίσιο να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Το ισχύον πλαίσιο στη χώρα μας, λόγω ορισμένων δυσλειτουργιών, έμεινε επί της ουσίας όλα αυτά τα χρόνια ανεφάρμοστο.

Μεταξύ των βασικότερων στοιχείων που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, θα ήθελα να εστιάσω στις νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου καθώς και οι Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Η “Γενική Διεύθυνση Μεταφορών” θα λειτουργεί ως Αρμόδια Αρχή, παρεμβαίνοντας για την εξασφάλιση της παροχής των δημοσίων επιβατικών μεταφορών, σε συνεχή συνεργασία πάντα με τις Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, για τον σχεδιασμό και έλεγχο του δικτύου υπεραστικών και αστικών γραμμών της επικράτειας.

Ενισχύεται, λοιπόν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κοινωνική και οικονομική διασύνδεση της Περιφέρειας με τα αστικά κέντρα, καθώς και η περιφερειακή διακυβέρνηση.

Ο σχεδιασμός του δικτύου δεν θα παραγνωρίζει τις προσπάθειες που κάνουμε, ως χώρα, για την μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, και, έτσι, δεν θα αφήνει αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 
Παράλληλα, εισάγονται ενιαίοι κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες και τα όργανα σχεδιασμού, ανάθεσης, εποπτείας και ελέγχου του δικτύου και προβλέπονται τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι σταθμοί και οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, με έμφαση στην υγιεινή, στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στις υποδομές αυτές.

Προσδιορίζεται αναλυτικά, στη συνέχεια, το πλαίσιο προκήρυξης των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση παροχής των δημοσίων επιβατικών μεταφορών, αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται από τον εκάστοτε ανάδοχο και ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στους διαγωνισμούς.
 

Ως προς το κομμάτι αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση διαφανών και συγκρίσιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών, στην αμεροληψία και στην κατά κανόνα πρόκριση του αναδόχου που πληρεί τα περισσότερα τυπικά κριτήρια αξιολόγησης.

Ακόμη, ρυθμίζονται ορισμένα θέματα σχετικά με την κατάργησης της Ρ.Α.Ε.Μ., καθώς και η αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα, μέσω της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. από την ΟΣΕ Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο.

Δημιουργούνται νέες αρμοδιότητες για τις δύο εταιρείες, με σκοπό βελτίωση της παραγωγικότητας, της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του σιδηροδρομικού τομέα.

Όπως ανέφερα και στην ομιλία που παρέθεσα, με το σημερινό νομοσχέδιο η Ελλάδα, βάζει φρένο στα κακώς κείμενα του παρελθόντος, μπαίνει σε μια νέα τροχιά αναβάθμισης των υπηρεσιών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επιβατικές οδικές μεταφορές, οι οποίες είναι επωφελείς για όλους και προσιτές σε όλους. Ευελπιστώ στην υπερψήφισή του από σύσσωμο το βουλευτικό σώμα.».