Πα. Απρ 19th, 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΗ NIKO HELM HELLAS ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης
Πιτσάκης, ενημερώθηκε για την πολύ σημαντική διάκριση της
επιχείρησης – μέλους του Επιμελητηρίου Κορινθίας, NIKO Helm Hellas
S.A. και εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στην Διοίκηση και το
προσωπικό της εταιρείας.
Η επιχείρηση βραβεύτηκε για την υγιή ανάπτυξή της, σε
διοργάνωση που αφορούσε την επιχειρηματική αριστεία. Είναι μεγάλη
τιμή για το Επιμελητήριο Κορινθίας να περιλαμβάνονται στα μέλη του
εταιρείες που αποτελούν λαμπρά παραδείγματα μέσα από ουσιαστικό
επιχειρηματικό έργο.
Δημοσίευμα της NIKO Helm Hellas S.A. αναφέρει: Η εταιρεία μας
βραβεύτηκε φέτος στον καταξιωμένο θεσμό επιχειρηματικής
αριστείας “Diamonds of the Greek Economy 2019” που
πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2019 στο Grande Bretagne

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Hotel Athens, παρουσία επιχειρηματιών και εκπροσώπων
κυβερνήσεων.
Οι βραβεύσεις στηρίχθηκαν σε αυστηρή αξιολόγηση 10.000
(εκ των σημαντικότερων βάσει κύκλου εργασιών) επιχειρήσεων η
οποία κατέληξε στην παρουσίαση των υγιέστερα αναπτυσσόμενων
εταιρειών βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών.
Η NIKO-Helm Hellas, η ισχυρότερη ελληνική βιομηχανία στα
συστήματα διακίνησης και κύλισης, με την συγκεκριμένη βράβευση
επιβεβαιώνει ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα συνδέεται με
υγιή αναπτυξιακή πορεία και με άριστους δείκτες οικονομικής
βιωσιμότητας.