Σα. Μαρ 2nd, 2024

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Διαφωνούμε και εναντιωνόμαστε στην επαναφορά παλαιότερων καθεστώτων που επιδιώκει το Υπουργείο Εσωτερικών  με τη στρατικοποίηση των θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιών ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.

          Συγκεκριμένα σε «άσχετο» με το θέμα  νομοσχέδιο με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» ), που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα  στο άρθρο 81, έχουν «στριμώξει» ρύθμιση για  τη στελέχωση των θέσεων Προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α. των Περιφερειών από απόστρατους αξιωματικούς, που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία!!!

Η  Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης και  η Πολιτικής Άμυνα των Περιφερειών, αλλά και ολόκληρης της χώρας πρέπει να έχει συνεργασία αλλά και διακριτό ρόλο  με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τους αντίστοιχους σχεδιασμούς τους. Συνεπώς η μεμονωμένη τοποθέτηση απόστρατων αξιωματικών σε επίπεδο ΟΤΑ β΄βαθμού, δεν εξυπηρετεί πουθενά παρά μόνο προφανώς  στο «βόλεμα» κάποιων ημέτερων..

 Η αιτιολογική έκθεση  του νομοσχεδίου απαξιώνει, εκπαιδευμένους (σχολή ΠΣΕΑ κλπ) με πολύτιμη πολυετή εμπειρία στα σχετικά αντικείμενα και εξειδίκευση εργαζόμενους που στελεχώνουν τα Αυτοτελή Τμήματα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των Περιφερειών.

Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα η απαράδεκτη αναχρονιστική νομοθετική ρύθμιση και θεωρούμε αναγκαία:

  • Την αντιμετώπιση της τραγικής υποστελέχωσης με προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου  προσωπικού.
  • Την χορήγηση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ και  πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών.