Δε. Απρ 22nd, 2024

Πέτρος Τατούλης: Τεκμήριο υψηλού πολιτικού προφίλ η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τις αλλαγές του Κλεισθένη

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου υπερψήφισε την πρόταση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, ο οποίος ανέλαβε την
πρωτοβουλία να θέσει προς συζήτηση τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει
η Κυβέρνηση ώστε να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης.
“Σε μια από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις του το Περιφερειακό Συμβούλιο
Πελοποννήσου τεκμηρίωσε δημόσια το υψηλό πολιτικό του προφίλ, εφόσον είναι το
πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο στη χώρα που τοποθετείται πολιτικά απέναντι στις
επικείμενες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης” δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πέτρος
Τατούλης και τόνισε ότι “με την απόφασή του αυτή γίνεται φανερό γιατί η
Πελοπόννησος είχε εδραιωθεί υψηλά στον πολιτικό χάρτη της χώρας, ειδικά σε ότι
αφορά θέματα δημοκρατίας και θεσμικού σεβασμού”.
Σύμφωνα με την απόφαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου:

 1. Θεωρεί πολιτικά απαράδεκτη την τροποποίηση του Νόμου 4555/2018
  (Κλεισθένης) χωρίς ακόμα να έχει εφαρμοστεί, να έχουν αξιολογηθεί τα
  αποτελέσματά του και χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους φορείς και την
  κοινωνία.
 2. Απορρίπτει το επιχείρημα της μη κυβερνησιμότητας της Αυτοδιοίκησης ως
  πρόφαση για τις προτεινόμενες αλλαγές, δεδομένου ότι στον Κλεισθένη υφίστανται
  ήδη ανάλογες ασφαλιστικές δικλείδες, και προτάσσει την περιφερειακή
  διακυβέρνηση ως τον πυλώνα ανάπτυξης της χώρας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της
  Ένωσης Περιφερειών στα συνέδριά της.
 3. Εκφράζει την απόλυτη πίστη του στη Συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της
  Αυτοδιοίκησης και στους κανόνες της Δημοκρατίας και θεωρεί αδιανόητο η νέα
  Κυβέρνηση να υιοθετεί πρωτοβουλίες που τα θέτουν σε αμφισβήτηση.
 4. Στοχεύει στην πολιτική συνεννόηση και συνεργασία μέσα στα συλλογικά όργανα
  της Περιφέρειας (Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή
  Ποιότητας Ζωής, κλπ) και διατυπώνει την άποψη ότι το κυρίαρχο πολιτικό όργανο
  της Περιφέρειας είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο.
 5. Για την οποιαδήποτε αλλαγή η παρέμβαση στον “Κλεισθένη” θα πρέπει να
  προηγηθεί διαβούλευση στα νέα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης (δημοτικά κ
  περιφερειακά συμβούλια) και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
 6. Αν η Κυβέρνηση πολιτικά επιθυμεί αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της
  αυτοδιοίκησης έχει το δικαίωμα να αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες για τις
  επόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να θέτει σε αμφισβήτηση τη
  συνταγματική αυτοτέλεια των Δήμων και των Περιφερειών.