Τε. Απρ 24th, 2024

Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ενημέρωση πολιτών σχετικά με την παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού
Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), που εκδίδονται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)
Ενόψει των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού στη Χώρα μας, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες και σύμφωνα με την ΑΔΑ: Ω7ΔΟ465ΧΘΞ-ΘΕ5 του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, σας ενημερώνω για τα εξής:
1) Παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων (Δ.Τ.Ε.) όλων των
αυτοκινήτων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30 η Απριλίου του 2020.
Ομοίως, αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων
των αυτοκινήτων οχημάτων, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και
Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
2) Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα φορτηγά και τα λεωφορεία
αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός
έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
3) Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(Κ.Τ.Ε.Ο.) υποχρεούται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού, από Τρίτη 17 Μαρτίου
2020 έως και Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΟ ΠΙΤΣΑΚΗΣ στο τηλέφωνο:
2741084444

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΤΕΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ