Σα. Μαρ 2nd, 2024

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη Π.Ε. Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Δ/νση Δασών Κορινθίας ανακοινώνει πως σύμφωνα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την από 15 Ιουλίου 2022 ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην ιστοσελίδα https://ypen.gov.gr/paratasi-eos-tis-31-iouliou-gia-tin-ypovoli-antirriseonstous-dasikous-chartes/ (διαδρομή: https://ypen.gov.gr/  Ανακοινώσεις Τύπου), χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των
δασικών χαρτών για 16 ημέρες. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιουλίου 2022 και είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Η εν λόγω παράταση ισχύει και για τον δασικό χάρτη της Π.Ε. Κορινθίας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση για δημοσίευση της παράτασης αυτής σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Η Υπηρεσία καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να ελέγξουν το περιεχόμενο του χάρτη μέσα από την ιστοσελίδα του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΠΔΔ (www.ktimatologio.gr  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  Προς πολίτες  Δασικοί χάρτες
 Ανάρτηση) και εάν κρίνουν σκόπιμο να καταθέσουν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις κατ’ αυτού μέσα από την ίδια διαδρομή.

Ο Δ/ντης Δασών Κορινθίας
Παναγιώτης Καλλίρης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό