Σα. Απρ 20th, 2024

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη Π.Ε. Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Δ/νση Δασών Κορινθίας ανακοινώνει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν 4916/2022 (Α ́ 65 / 28.03.2022) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς… και άλλες διατάξεις». παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη ΠΕ Κορινθίας που αναρτήθηκε την 22-1-2021 από τη λήξη της έως την 31η Μαΐου 2022 και είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Με εντολή Συντονιστή ΑΔΠΔΕ

Ο Δ/ντης Δασών

Καλλίρης Παναγιώτης
Δασολόγος με Α ́ βαθμό