Σα. Δεκ 2nd, 2023

Παράταση της έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από την HELLENiQ ENERGY – Στα 3,75 λεπτά με ΦΠΑ το λίτρο η νέα έκπτωση

Âõôéïöüñï ìåôáöïñÜò õãñþí êáõóßìùí ðáñáäßäåé ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò óå êáôïéêßá ôçò ðåñéï÷Þò Áèçíþí, ÄåõôÝñá 22 Íïåìâñßïõ 2004.

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την παράταση της έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης έως το τέλος του έτους αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY. Το ύψος της διαμορφώνεται από την Πέμπτη 1. Δεκεμβρίου στα 3 λεπτά το λίτρο (3,75 λεπτά με ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα, η έκπτωση παρέχεται σε όλες τις εταιρίες εμπορίας που προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ.

Όπως σημειώνουν πηγές του ομίλου η νέα, τρίτη κατά σειρά, παράταση της επιδότησης του καυσίμου, του οποίου η τιμή έχει υποχωρήσει από την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε το απόγευμα από τη διοίκηση του ομίλου.

Γνώμωνας ήταν η περαιτέρω στήριξη της αγοράς και των καταναλωτών, και θα έχει διάρκεια μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.