Τε. Φεβ 1st, 2023

Παράταση της έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από την HELLENiQ ENERGY – Στα 3,75 λεπτά με ΦΠΑ το λίτρο η νέα έκπτωση

Âõôéïöüñï ìåôáöïñÜò õãñþí êáõóßìùí ðáñáäßäåé ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò óå êáôïéêßá ôçò ðåñéï÷Þò Áèçíþí, ÄåõôÝñá 22 Íïåìâñßïõ 2004.

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την παράταση της έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης έως το τέλος του έτους αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY. Το ύψος της διαμορφώνεται από την Πέμπτη 1. Δεκεμβρίου στα 3 λεπτά το λίτρο (3,75 λεπτά με ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα, η έκπτωση παρέχεται σε όλες τις εταιρίες εμπορίας που προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ.

Όπως σημειώνουν πηγές του ομίλου η νέα, τρίτη κατά σειρά, παράταση της επιδότησης του καυσίμου, του οποίου η τιμή έχει υποχωρήσει από την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε το απόγευμα από τη διοίκηση του ομίλου.

Γνώμωνας ήταν η περαιτέρω στήριξη της αγοράς και των καταναλωτών, και θα έχει διάρκεια μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr