Πε. Φεβ 22nd, 2024

Παράταση της απογραφής των εργαζομένων ζητούν λογιστές και φοροτεχνικοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÙÓÔÇÓ ×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ ÊÁÉ Ç ØÇÖÉÁÊÇ ÊÁÑÔÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (ÃÐ.ÔÕÐ.ÕÐ.ÅÑÃÁÓÉÁÓ /EUROKINISSI)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αίτημα παράτασης της απογραφής του συνόλου των εργαζομένων μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσής της, εντός 30 ημερών, καταθέτουν σύλλογοι λογιστών και φοροτεχνικών, από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου.

Η διαδικασία της απογραφής έχει να κάνει με την θέσπιση και την εφαρμογή του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας και του ψηφιακού ωραρίου.

Όπως τονίζουν οι σύλλογοι, η διαδικασία αυτή, είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, αφού ο κάθε επιχειρηματικός κλάδος, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.

Η επιστολή – αίτημα, των συλλόγων, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Ναυπλίου – Ερμιονίδας, καταλήγει ως εξής: “Κρίνουμε λοιπόν αναγκαία και επιτακτική την παράταση της εφαρμογής της απογραφικής διαδικασίας μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 με παράλληλη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου από το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα η παραπάνω διαδικασία”.