Πα. Ιούν 21st, 2024

“Παρέμβαση εναντίωσης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την αδειοδότηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην προστατευόμενη περιοχή των Γερανείων”

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σύμφωνα με την αρ. 12/24 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. που πάρθηκε, ο Σύνδεσμος ανέθεσε σε εξειδικευμένο επιστημονικό σύμβουλο τη σύνταξη και κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες στηρίζονται σε νομικές διατάξεις σχετικά με την διαδικασία και την θέση εγκατάστασης αιολικών σταθμών, κατά των διοικητικών πράξεων ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), ως κάτωθι:

Α) Σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ενδικοφανούς προσφυγής κατά της ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-006138/2024 βεβαίωσης παραγωγού ειδικών έργων που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 298.2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 298.2 MW στη θέση ΣΥΚΙΕΣ ΠΙΝΤΙΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ,ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, του Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία/δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε». (ΑΔ-011205) 

Β) Σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ενδικοφανούς προσφυγής κατά της ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-006136/2024 βεβαίωσης παραγωγού ειδικών έργων που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 84 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 84 MW στη θέση ΓΕΡΑΝΕΙΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, του Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία/δ.τ. «ΕΚ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΑΔ-011203) 

Γ) Σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ενδικοφανούς προσφυγής κατά της ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-006137/2024 βεβαίωσης παραγωγού ειδικών έργων που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 78 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 78 MW στη θέση ΓΕΡΑΝΕΙΑ 3, της Δημοτικής Ενότητας ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, του Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία/δ.τ. «ΕΚ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΑΔ-011204)

Οι τρεις (3) ενδικοφανείς προσφυγές έχουν ήδη κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία από τις 16/5/2024.

                 Εκ του γραφείου τύπου Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»