Τε. Απρ 24th, 2024

Παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής που έληγαν 31 Μαρτίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρατείνεται με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου έως τις 30 Ιουνίου 2022, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έληγαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Επίσης, αίρεται η αναστολή της εξέτασης και της έκδοσης απόφασης επί εκκρεμών αιτήσεων ανανέωσης τίτλων διαμονής επενδυτικού σκοπού που έχουν υποβληθεί από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας συμπεριλαμβανομένων και των μελών των οικογενειών τους.

Άρση αποφασίστηκε και για την αναστολή της υποβολής νέων αιτήσεων χορήγησης αδειών διαμονής καθώς και αιτήσεων ανανέωσης τίτλων διαμονής από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία «στελέχη επιχειρήσεων».

Η άρση γίνεται μετά την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικής σύστασης προς τα κράτη μέλη.