Σα. Ιούλ 13th, 2024

Παρουσιάστηκε η Αρχιτεκτονική Μελέτη του κτιρίου που θα στεγάσει την Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου (video-φώτο)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι κατόψεις του νέου κτιρίου που θα στεγάσει την Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου και τα κειμήλια των Μικρασιατών.