Πα. Ιούλ 1st, 2022

Πνοή Δημιουργίας: Επιβεβλημένη η ανάπλαση της παραλίας Κανταρέ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Επιβεβλημένη είναι η ανάπλαση της παραλίας Κανταρέ ή Κοράκου, όπως ονομαζόταν παλιά.

Όπως είναι σήμερα, όσα μέτρα καθαριότητας και να λάβει η Δημοτική Αρχή, δεν προσδίδει την πραγματική της τουριστική, αισθητική και περιβαλλοντική αξία.

Μιλάμε για όλο το παραλιακό μέτωπο από του Κανταρέ μέχρι το Αρχαίο Λιμάνι, όπου και τα παλιά δημοτικά σφαγεία, με πρώτη προτεραιότητα του Κανταρέ.

Ο Δήμος δε μπορεί να αυτοσχεδιάζει.

Μόνη λύση είναι ο πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με παράδοση μελετών έτοιμων προς δημοπράτηση και υλοποίηση των έργων.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Δήμος θέλει την τουριστική αξιοποίηση.

Επιβεβλημένη βέβαια κρίνεται η συνεργασία με την Αρχαιολογία και τη Κτηματική Υπηρεσία λόγω συντρεχουσών αρμοδιοτήτων στην περιοχή.

Πέραν αυτών όμως άμεση και επιβεβλημένη ανάγκη είναι η λήψη μέτρων προστασίας  κατοίκων, παραθεριστών και λουομένων στην διασχίζουσα την περιοχή Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, όπως:

► Τοποθέτηση των ορθών και επιβεβλημένων πινακίδων του ΚΟΚ.

► Διαγραμμίσεις πεζών σε τρία σημεία της περιοχής.

► Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στην αρχή και το τέλος του οικισμού.

                ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
                    ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

             ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                   ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15/07/2020