Πε. Μάι 23rd, 2024

Πολύποδας στη Χολή: Οριστική λύση σε ένα συνηθισμένο πρόβλημα υγείας!

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τι είναι ο πολύποδας στη χολή;

Ο πολύποδας στη χολή ή πολύποδας χοληδόχου κύστης είναι ουσιαστικά μία εντοπισμένη υπερπλασία του βλεννογόνου (εσωτερικού τοιχώματος) της χοληδόχου κύστης.

Οι πολύποδες στη χολή αφορούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, καθώς ανευρίσκονται στο 2-5% των υπερήχων της χοληδόχου κύστης.

Πως προκαλούνται;

Πολλαπλές αιτίες έχουν κατά καιρούς ενοχοποιηθεί ως υπεύθυνες για το σχηματισμό πολυπόδων στη χοληδόχο κύστη.

Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ωστόσο, συγκλίνουν στο ότι οι πολύποδες στη χολή οφείλονται:

  • στην εναπόθεση χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και χολικών αλάτων στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστης
  • στον συνεχή ερεθισμό του εσωτερικού τοιχώματος (βλεννογόνος) της χοληδόχου κύστης και την επακόλουθη υπερπλασία του.

Πόσα είδη πολυπόδων στη χολή υπάρχουν;

Οι πολύποδεςστηχολή διακρίνονται σε 2μεγάλεςκατηγορίες:

  • τα αληθήαδενώματα (αληθείς πολύποδες)
  • τους ψευδο-όγκους

Με τη σειρά τους, οι ψευδο-όγκοι της χοληδόχου κύστεως διαχωρίζονται σε:

  • χοληστερινικοί πολύποδες
  • φλεγμονώδεις πολύποδες 
  • αδενομυωμάτωση χοληδόχου κύστης.

Ποια συμπτώματα προκαλούν;

Οι πολύποδες στη χολή δενπροκαλούν συνήθωςκάποιοειδικόσύμπτωμα ή παραμένουν και εντελώς ασυμπτωματικοί σε κάποιους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, ανακαλύπτονται συνήθως τυχαία κατά την πραγματοποίηση κάποιου υπερηχογραφήματος της άνω κοιλίας στα πλαίσια check-up ή για κάποιο άλλο λόγο.

Κάποιοι ασθενείς, ωστόσο, θα εμφανίσουν συμπτώματα από τους πολύποδες στη χολή, στα οποία περιλαμβάνονται:

  • τα δυσπεπτικά ενοχλήματα μετά τη λήψη ενός λιπαρού γεύματος
  • κοιλιακό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο, παρόμοιο αυτού του κωλικού των χοληφόρων.

Ποιον κίνδυνο υποκρύπτουν οι πολύποδες στη χολή;

Πριν αναφερθούμε στους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να υποκρύπτει ένας πολύποδας στη χολή, θα πρέπει να σημειώσουμε πως οιπολύποδεςστηχολήείναι στην πλειοψηφίατουςκαλοήθεις και κατά συνέπεια αθώοι.

Ωστόσο, τα αληθήαδενώματα της χοληδόχου κύστης διατρέχουν πάντα τον κίνδυνοεξαλλαγήςσε καρκίνοτης χοληδόχουκύστης, με τομέγεθόςτουςνα αποτελεί τον σημαντικότεροπρογνωστικόπαράγοντα.

Χαρακτηριστικά, τα αληθή αδενώματα της χοληδόχου κύστης με μέγεθος ≥ 1 εκατοστού διατρέχουν έως και 55% να υποκρύπτουν κάποιον καρκίνο.

Πολύποδες στη Χολή: Ποια είναι η θεραπεία;

Η θεραπείαγια τους πολύποδεςστηχολήείναι καθαρά χειρουργικήκαι συνίσταται στη χειρουργικήαφαίρεση της χοληδόχουκύστης, η οποία πραγματοποιείται με τη λαπαροσκοπικήμέθοδο (λαπαροσκοπική αφαίρεση χολής).

Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι ασθενείς με ισχυρή κλινική υποψία ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για την υπόκρυψη καρκίνου της χοληδόχου κύστης εντός του πολύποδα.

Στους ασθενείς αυτούς, ηανοικτή χολοκυστεκτομή θα πρέπει να προτιμάται, διότι προσφέρει πολλαπλά ογκολογικά πλεονεκτήματα έναντι της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.