Τρ. Ιούν 28th, 2022

Προσωρινό μητρώο παρόχων κατασκηνώσεων για τα παιδιά των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην κατάρτιση προσωρινού μητρώου παρόχων για την υλοποίηση του προγράμματος διαμονής παιδιών των υπαλλήλων της σε παιδικές κατασκηνώσεις για το φετινό καλοκαίρι (2020) προέβη η Περιφέρεια Πελοποννήσου με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Στην εν λόγω απόφαση σημειώνεται ότι και οι 10 πάροχοι που ανταποκρίθηκαν στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω δημόσιας πρόσκλησης “και ως εκ τούτου δεν προκύπτουν αποκλειόμενοι πάροχοι και δεν συντάσσεται σχετικός πίνακας αποκλειομένων παρόχων”.

Την σχετική απόφαση και τον πίνακα των παρόχων μπορείτε να δείτε εδώ:

Κατάρτιση Προσωρινού Μητρώου Παρόχων και πίνακα αποκλειομένων παρόχων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2020»