Πα. Μαρ 1st, 2024

Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον-Πολίτες Δήμου Βέλου-Βόχας – Ανοικτή Επιστολή για το μέγιστο θέμα της διαχείρισης του νερού

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον-Πολίτες Δήμου Βέλου-Βόχας – Ανοικτή Επιστολή για το μέγιστο θέμα της διαχείρισης του νερού.

Ανοικτή Επιστολή
Ζευγολατειό, 06/07/2022
Προς
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Σκρέκα Κ. , Υπουργό
κ. Ταγαρά Ν., Υφυπουργό
κ. Δήμα Χ.,Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας
Περιφέρεια Πελ/σου
κ. Νίκα Π., Περιφερειάρχη
κ. Κόρκα Αθ. , Αντιπεριφερειάρχη
κ. Κόλλια Κ., Βουλευτή Κορινθίας
κ. Ψυχογιό Γ. , Βουλευτή Κορινθίας
Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδος
Δήμο Βέλου-Βόχας
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή ως πολίτες του Δήμου Βέλου-Βόχας, σχετικά με το μέγιστο θέμα της διαχείρισης του νερού στην περιοχή μας.
Το οξύτατο πρόβλημα της λειψυδρίας των τελευταίων χρόνων, καθιστά αναγκαία την
λήψη άμεσων μέτρων, με κύριο άξονα τη διασφάλιση του νερού ύδρευσης των
πεδινών οικισμών, ο πληθυσμός των οποίων τριπλασιάζεται κατά τους θερινούς
μήνες.
Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης υδροδότησης του Δήμου μας, είναι ότι φέτος
για τους πεδινούς οικισμούς Βέλου, Νεράντζας, Σαϊτέικων, Κοκκωνίου, Κρηνών,
Πουλίτσης, Βραχατίου, Ζευγολατειού, Βοχαϊκού, Ευαγγελίστριας και Μπολατίου,
αναμένεται αρνητικό ισοζύγιο νερού ύδρευσης της τάξης των 1.594.161m3
/έτος.
Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού
Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (αριθμ. οικ.391 – ΦΕΚ 1004Β/24-4-2013) και
την 1η αναθεώρησή τους – αριθμ. οικ.894 – ΦΕΚ 4665Β/29-12-2017, όπως αναλυτικά
παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που έλαβε χώρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας στις
29-5-2022, από τον κ. Κωνσταντίνο Βουδούρη, Καθηγητή Υδρογεωλογίας του ΑΠΘ
και τον κ. Θεοφάνη Χατούπη, Γεωλόγο ΜΔΕ Υδρογεωλογίας, στο Δήμο Βέλου –
Βόχας εντοπίζονται δύο υπόγεια υδατικά συστήματα:

 1. Το Σύστημα Βόρειας Κορινθίας (EL0200170), Υπολεκάνη EL0200172, με
  μέση ετήσια τροφοδοσία τα 50×106 m3 και μέσες ετήσιες απολήψεις της
  τάξης των 10×106 m3, χαρακτηρίζεται ποσοτικά ως ΚΑΛΟ και ποιοτικά ως
  ΚΑΚΟ.
 2. Το Σύστημα Κορίνθου-Κιάτου (EL0200190), με μέση ετήσια τροφοδοσία
  τα 42×106 m3 και μέσες ετήσιες απολήψεις της τάξης των 38×106 m3
  ,χαρακτηρίζεται ποσοτικά και ποιοτικά ως ΚΑΚΟ.
  Εικ. 14. Υπόγεια ΥΣ περιοχή μελέτης ( απορροής ΦΕΚ 4665Β/2017)
  Η υπεράντληση του προσχωματικού υδροφορέα τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και η
  ποιοτική υποβάθμισή του από τον πρωτογενή, τομέα, την απουσία αποχετευτικού
  δικτύου, τη βιομηχανική δραστηριότητα αλλά και τα παράκτια φαινόμενα
  υφαλμύρωσης, καθιστούν απαγορευτική οποιαδήποτε αναζήτηση υπόγειου νερού στο
  Υ.Σ. Κορίνθου – Κιάτου (EL0200190).
  Συνεπώς τα άμεσα μέτρα και οι προτάσεις αντιμετώπισης των ειδικών εστιάζονται:
 3. Στον ποιοτικό έλεγχο του επιφανειακού νερού του Ασωπού και στην
  δυνατότητα άμεσης χρήσης μέρους αυτού στην ύδρευση των δύο μεγάλων
  Δημοτικών Ενοτήτων Βέλου και Ζευγολατιού μέσω του υφιστάμενου
  επιφανειακού τσιμεντένιου Βοχαϊκού Χάνδακα. Η επιφανειακή υπό
  εκμετάλλευση απορροή του Ασωπού ποταμού σήμερα εντάσσεται στο
  αρδευτικό έργο του ΑΟΣΑΚ με την υπ΄αριθμ. 141711/9-4-2021 άδεια χρήσης
  και συνολικές εν δυνάμει ποσότητες της τάξης των 18.000.000m3
  /έτος.
  Δεδομένου ότι η ύδρευση παρουσιάζει άμεση προτεραιότητα από την
  άρδευση, κρίνεται αναγκαία η αίτηση του Δήμου για μερική χρήση
  αρδευτικού νερού από τον ΑΟΣΑΚ με την έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης
  Υδάτων Δυτ. Ελλάδας. Ποσότητα της τάξης του 500.000m3
  /έτος για ύδρευση
  που θα επικεντρωθούν τους θερινούς μήνες αύξησης του πληθυσμού,
  αποτελούν μόλις το 2,8% του ετήσιου αρδευτικού νερού του Αρδευτικού
  Έργου του ΑΟΣΑΚ, γεγονός που μπορεί να αιτηθεί και να εγκριθεί από την
  αρμόδια Δ/νση Υδάτων με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΟΣΑΚ.
  Η άμεση αυτή, προσωρινή, αλλά πολύ ουσιαστική αντιμετώπιση της
  λειψυδρίας, απαιτεί προγραμματική σύμβαση του Δήμου Βέλου – Βόχας με
  τον ΑΟΣΑΚ, αλλά και μικρά συνωδά έργα αγωγών σύνδεσης του
  τσιμεντένιου υδραύλακα με τις δεξαμενές των οικισμών. Η εφαρμογή αυτή θα
  συμβάλει στην αυστηρότερη επιτήρηση του ποσοτικού ελέγχου του
  επιφανειακού νερού και θα εξαλείψει ουσιαστικά μη προβλεπόμενες
  παράνομες απολήψεις που διαπιστώνονται κατά μήκος του χάνδακα.
 4. Στην άμεση έναρξη αδειοδοτήσεων αδειών εκτέλεσης νέων γεωτρήσεων στο
  ποσοτικά καλό Υπόγειο Σύστημα Βόρειας Κορινθίας (EL0200170) στην
  περιοχή της ανατολικής κοίτης του Ασωπού (Τ.Κ. Ελληνοχωρίου). Η
  συγκεκριμένη περιοχή αποτελείται γεωλογικά από κροκαλοπαγή με ισχυρή
  υδροφορία, τα οποία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ύδρευση του
  πεδινού και ημιορεινού τμήματος του Δήμου.
  Η ανόρυξη των γεωτρήσεων αυτών θα πρέπει να συνδυαστεί με την μελέτη
  και αδειοδότηση κεντρικού αγωγού κατά μήκος της Ν.Ε.Ο. που θα συνδέσει
  το σύνολο των υδρευτικών δεξαμενών των οικισμών του πεδινού τμήματος. Η
  σύνδεση της υδροδότησης θα περιορίσει στο ελάχιστο (ουσιαστικά θα
  μηδενίσει) της σημερινές διακοπές νερού που παρουσιάζονται στις επιμέρους
  Τοπικές Κοινότητες.
 5. Στην αίτηση χρήση νερού από τις πηγές της Στυμφαλίας, μέσω της
  συνεργασίας του Δήμου με τον γειτονικό Δήμο Σικυωνίων. Ο Δήμος
  Σικυωνίων ολοκληρώνει το έργο υδροδότησης του πεδινού τμήματός του από
  τη Στυμφαλία. Ενδεχόμενη προγραμματική σύμβαση των δύο Δήμων που θα
  συνδυαστεί με μελέτη αγωγού σύνδεσης του υφιστάμενου υδραγωγείου του
  Δήμου Σικυωνίων με το Δήμο Βέλου – Βόχας, καθιστά άμεση την δυνατότητα
  υδροδότησης από το Καρστικό Σύστημα της Στυμφαλίας. Κύρια προϋπόθεση
  αποτελεί η αδειοδότηση της χρήσης από την Δ/νση Υδάτων, η οποία είναι
  ρεαλιστική και σύμφωνη με τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης τα οποία
  αναφέρουν ένα δυναμικό του Καρστικού Συστήματος της Λίμνης Στυμφαλίας
  της τάξης των 60.000.000m3
  /έτος.
  Δεδομένου ότι οι γειτονικοί Δήμοι Κορίνθου και Σικυωνίων έχουν αιτηθεί ή
  επίκεινται να αιτηθούν ετησίως 5 και 2 εκατομμύρια κυβικά νερού
  αντιστοίχως, ο Δήμος Βέλου – Βόχας με αιτούμενη ποσότητα 1,5
  εκατομμύριων ΔΕΝ επιβαρύνει παρά μόλις σε ποσοστό 2,5% το υφιστάμενο
  καθεστώς του Καρστικού Υδροφορέα. Σε κάθε περίπτωση και για την
  διασφάλιση της οικολογικής παροχής των πηγών της τάξης των 500m3
  /h,προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της σχετικής αδειοδότησης αποτελεί μια
  Διαχειριστική Μελέτη του Καρστικού Συστήματος Στυμφαλίας, η οποία θα
  πρέπει να ανατεθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη αυτή, θα
  διασφαλίζει την υδροδότηση και των τριών Δήμων, ΜΕ ΚΟΙΝΗ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες του νομού να έχουν ίσα δικαιώματα
  απέναντι στο κοινό αγαθό του πόσιμου νερού. Δυστυχώς το σημερινό
  καθεστώς ύδρευσης και η μη σύμφωνη γνώμη της πολιτείας για την οριστική
  αυτή πρόταση υδροδότησης από τη Στυμφαλία, δεν μπορεί παρά να
  χαρακτηρίζει τους πολίτες του Δήμο Βέλου – Βόχας ως πολίτες δεύτερης
  κατηγορίας.
  Ευελπιστούμε πως θα εισακούσετε τα αιτήματα και τις προτάσεις μας και θα
  συνδράμετε στην υλοποίησή τους