Δε. Απρ 22nd, 2024

Πρόβλεψη για αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 65-Α-2022) ο νόμος 4916, ο οποίος αφορά -μεταξύ άλλων- και σε πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες προκειμένου να επέλθει αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας τους ή εκποίησή της στο πλαίσιο της πτώχευσης.

Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε εδώ: