Δε. Απρ 22nd, 2024

Πρόσκληση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου με αντικείμενο την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2021 η πρόσκληση για την δράση “Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2022 – 2023)”

Η δράση, προϋπολογισμού 628.880 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία (λόγω κινητικών αναπηριών κλπ), από ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (σχολικούς νοσηλευτές).

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Ωφελούμενοι είναι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή όσοι μαθητές για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξ αιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.

Δυνητικός δικαιούχος της δράσης είναι  η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέας Παιδείας.

Το πλήρες κείμενο και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες www.eydpelop.gr και www.espa.gr, καθώς και στο πιο κάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΑ6Ι7Λ1-ΣΝΩ