Σα. Ιούν 25th, 2022

Πρόσκληση για συμμετοχή στο 1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο του EUCF

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» διοργανώνει την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 – 13:30 το 1ο Εθνικό Διαδικτυακό Σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EUCF.

Το EUCF είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα χορηγήσει σε Δήμους χρηματοδότηση ύψους έως και 60.000€ για να εκπονήσουν μελέτες, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη βιώσιμων και αειφόρων επενδυτικών σχεδίων. Τα σχέδια αυτά θα σχετίζονται με την έξυπνη διαχείριση ενέργειας, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Το σεμινάριο θα απευθύνεται σε Δήμους και θα διεξαχθεί στα Ελληνικά. Αποσκοπεί στην ενημέρωση όσων επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στο EUCF, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν από αυτό, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η 1η Πρόσκληση Χρηματοδότησης πρόκειται να δημοσιευθεί στις 25 Μαΐου 2020 και θα παραμείνει ανοιχτή για τους υποψήφιους έως τις 2 Οκτωβρίου 2020.

  • Για εγγραφή στο σεμινάριο πατήστε εδώ
  • Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ

Επικοινωνία:
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
Τηλ: 2152154808
Email: info@sustainable-city.gr