Δε. Μαρ 4th, 2024

Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων της κλιματικής αλλαγής

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δημοσιοποιήθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων της κλιματικής αλλαγής.

Οπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, που υπέγραψε την πιο πάνω πρόσκληση, το εν λόγω Κέντρο του οποίου επιδιώκεται η δημιουργία, “θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο και για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και στο πεδίο των υποδομών καθώς στα έργα πρέπει να συνυπολογίζονται πλέον οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή”.Το έργο αυτό, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) προορίζεται να υλοποιηθεί στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στο πλαίσιο της δράσης που προβλέπει θεσμικά εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ.Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 99Ω87Λ1-ΨΡΛ