Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε Άργος και Ναύπλιο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η πρόσκληση που υπέγραψε πρόσφατα ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και η οποία αφορά, στην υποβολή προτάσεων, για την δημιουργία / κατασκευή, δικτύων διανομής φυσικού αερίου, σε αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η πρόσκληση, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), αφορά ειδικότερα, στην ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου, σε δύο αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ‘Αργος και το Ναύπλιο.

Η τροφοδότηση των δικτύων διανομής, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την διασύνδεση των δικτύων διανομής με το ΕΣΦΑ, για τις πόλεις του ‘Αργους και του Ναυπλίου.

Στις δαπάνες του έργου, περιλαμβάνονται και οι υπόλοιπες υποδομές που απαιτούντα, για την ομαλή λειτουργία των δικτύων, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο, περί εγκαταστάσεων και λειτουργίας υποδομών φυσικού αερίου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, απ’ τις 15 Νοεμβρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2022.