Πα. Απρ 19th, 2024

Πρόστιμα σε δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου που χρησιμοποιούν αποκατεστημένους ΧΑΔΑ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Μεγάλα πρόστιμα, επιβάλλονται σε αποκατεστημένους ΧΑΔΑ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τους οποίους κάποιοι δήμοι (4 συνολικά), συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παράνομα.Remaining Time-0:18FullscreenUnmute

Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, η εξακολούθηση της χρησιμοποίησης των αποκατεστημένων αυτών ΧΑΔΑ, για την εναπόθεση σκουπιδιών, δεν επιτρέπει στην Περιφέρεια να προβεί στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου της αποκατάστασης.

Ο περιφερειάρχης, με έγγραφό του, προς τους συγκεκριμένους 4 δήμους, αναφέρεται στις συνέπειες που θα έχει για αυτούς η εξακολούθηση της πιο πάνω πρακτικής και ζητεί τη συνεργασία τους, στην τήρηση της νομιμότητας.

ΣΕ 5 ΧΑΔΑ

Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις των πέντε ΧΑΔΑ, στις οποίες αναφέρεται ο περιφερειάρχης είναι οι πιο κάτω:

Αλιμάκι – Λυκοχώρος (Κυπαρισσία, Δήμος Τριφυλίας).

Ο δήμος συνέχιζε να αποθέτει απορρίμματα σε χώρο εκτός της περίφραξης του ΧΑΔΑ, αλλά πολύ κοντά στην περίφραξη και μάλιστα σε ψηλότερο επίπεδο από τον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι το απορριμματικό ανάγλυφο που δημιουργήθηκε έξω από την περίφραξη του ΧΑΔΑ κατέρρευσε μέσα στον χώρο του περιφραγμένου και αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, και μάλιστα σε σημείο που αποκλείει την πρόσβαση στο εσωτερικό του ΧΑΔΑ, πράγμα που καθιστά αδύνατη και την επισκευή κάποιων τμημάτων τα οποία είχαν μικροζημιές από τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

‘Αγιος Νικόλαος (Πύλος, Δήμος Πύλου – Νέστορος).

Ομοίως, ο δήμος συνέχιζε να αποθέτει απορρίμματα έξω από την περίφραξη (και σε επαφή με αυτήν) του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα να καταστραφεί τμήμα της περίφραξης και να καταρρεύσει τμήμα του νέου απορριμματικού ανάγλυφου μέσα στον χώρο του αποκατεστημένου και περιφραγμένου ΧΑΔΑ, ενώ είναι τέτοιος ο όγκος του συσσωρευμένου νέου απορριμματικού φορτίου που είναι πρακτικά αδύνατον να προσεγγιστεί το σημείο της περίφραξης και να γίνει οποιαδήποτε εργασία στην περίφραξη.

Παντζίκα (Τυρός, Δήμος Νότιας Κυνουρίας).

‘Εχει γίνει απόθεση απορριμμάτων μέσα στον περιφραγμένο χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.

Αγριλιά (Αίπεια, Δήμος Μεσσήνης).

‘Εχει γίνει απόθεση υπολειμμάτων από εργασίες πρασίνου μέσα στον χώρο του αποκατεστημμένου ΧΑΔΑ.

Λιμενικά (Μεσσήνη, Δήμος Μεσσήνης).

Συνεχίζεται η απόθεση απορριμμάτων έξω από την περίφραξη, τα οποία και στρώνονται, αλλά οι ποσότητες είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα και αντιαισθητικό, αλλά και πρακτικό, δεδομένου ότι έχει ανέβει η στάθμη εδάφους στην είσοδο του ΧΑΔΑ ήδη πολύ ψηλά και σε σύντομο διάστημα μάλλον θα έχει αποκοπεί η πρόσβαση στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τέλος, όσον αφορά την υπόθεση της κεντρικής διαχείρισης των αποριμμάτων, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας δήλωσε ότι η τυπική διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά σε αποφάσεις δικαστηρίων, μετεγγραφές σε υποθηκοφυλακεία κ.α. εξελίσσεται ομαλά και εκτιμάται ότι μέχρι 15 Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί

Ωστόσο, όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης, υπάρχουν ακόμα αρκετά και ουσιαστικά προβλήματα ως προς την διαχείριση που δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση (οικονομικά, τεχνικά, χρόνου έναρξης κλπ), τα οποία καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να υπερπηδηθούν, σε συνεργασία και με την κυβέρνηση.

“Μπορούμε να πούμε πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίλυση του χρόνιου και μεγάλου αυτού προβλήματος, με παράλληλη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος” σημείωσε καταλήγοντας ο Π. Νίκας.