Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Ρύθμιση οφειλών με διπλάσιες δόσεις

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός- Οικονομολόγος,συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων – επιστημονικός συνεργάτης του e-forologia, εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ, υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΦΕΕΑ, φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και πρώην καθηγητής ΤΕΙ). Διευθύνει την mentalGroup – Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

Με αγωνία περιμένουν οι φορολογούμενοι να ανοίξει η εφαρμογή

16 σημεία που πρέπει να ξέρω με τα νέα δεδομένα του φορολογικού Ν/Σ

Σημείο 1 Με αγωνία περιμένουν οι φορολογούμενοι να ανοίξει η εφαρμογή:

Με αγωνία περιμένουν οι φορολογούμενοι να ανοίξει η εφαρμογή για τη ρύθμιση χρεών προς την Εφορία, τα Ελεγκτικά Κέντα και Τελωνεία, με τις νέες διατάξεις, του άρθρου 43 του φορολογικού νομοσχεδίου 4646/2019, με τις οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2020, τίθεται σε ισχύ η νέα πάγια ρύθμιση, που προβλέπει 24 και 48 δόσεις αντί των 12 και 24 που ίσχυε.

Σημείο 2 Κίνδυνος απώλειας υφιστάμενης ρύθμισης:

Είναι πολλοί οι οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την ρύθμιση που διατηρούν αλλά έχουν τρέχουσες φορολογικές οφειλές και αναμένουν να τις ρυθμίσουν με τις διπλάσιες δόσεις της πάγιας ρύθμισης.

Σημείο 3 Εκκρεμεί η απόφαση:

Ωστόσο εκκρεμεί η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΑΑΔΕ, µετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής και κυρίως να αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με τα χρέη που είναι σήμερα στην ισχύουσα πάγια ρύθμιση και θα την χάσουν.

Δηλαδή, όποιος είναι ήδη σήμερα στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, κανονικά, δεν έχει το δικαίωμα ένταξης στη νέα ρύθμιση των διπλών δόσεων.

Σημείο 4 Τι θα ισχύσει:

Με βάση τη διάταξη του νόμου 4646/2019, όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμεςοφειλές προς την Εφορία, οι οποίες την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ρυθμιστεί σε δόσεις με την ισχύουσα σήμερα «πάγια ρύθμιση» των 12 ή 24 δόσεων ή με άλλες ρυθμίσεις και διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που ήταν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2019, μπορούν να υπαχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 δόσεων, η οποία ισχύει από το νέο έτος.

Σημείο 5 Εξαιρέσεις:

Επομένως εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις νέες διατάξεις, οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ.

Επιπλέον, με τη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να εξοφλούνται τμηματικά έως και σε 24 ή 48 μηνιαίες δόσεις όλες οι οφειλές προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Σημείο 6 Η νέα Πάγια Ρύθμιση:

  • Στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 θα υπάγονται πλέον οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντα και Τελωνεία.
  • Αυξάνονται σε έως 24 οι μηνιαίες δόσεις από έως 12 που ισχύει σήμερα η πάγια ρύθμιση, για τους τρέχοντες φόρους (εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.λπ.)
  • Σήμερα έως 24 μηνιαίες δόσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Σημείο 7 Μέχρι 48 δόσεις:

  • Αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων σε έως 48 οι μηνιαίες δόσεις, από 24 που ισχύει σήμερα.

· Μέχρι 48 δόσεις θα ρυθμίζονται οφειλές για τους έκτακτους φόρους από πρόστιμα της εφορίας, από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο,από πρόστιμα της τροχαίας, του δήμου ή της πολεοδομίας τα οποία μεταφέρθηκαν και βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. ή από άλλες έκτακτες αιτίες.

· Ο αριθμός εδώ θα καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση που θα εξετάζει την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ), με βάση εισοδηματικά κριτήρια και με την εφαρμογή συντελεστών, ανάλογα, με το ύψος του εισοδήματος ή των κερδών εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

  • Ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης 30 ευρώ

Σημείο 8 Ο τόκος:

  • Για μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, που δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% και θα προσαυξάνεται αναλόγως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης.
  • Για περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επι πλέον θα είναι 1,5%.
  • Στη δεύτερη φορά λόγω απώλειας η προσαύξηση θα είναι 1,5%

Σημείο 9.. Επιβραβεύονται οι συνεπείς οφειλέτες με bonus στους τόκους:

  • Στους συνεπείς οφειλέτες της ρύθμισης μέχρι να τελειώσει, θα επιστρέφεται το 25% των τόκων που κατέβαλε.
  • Η επιστροφή του τόκου δεν θα παρακρατείται, δεν θα κατάσχεται και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Σημείο 10 Μπορούν να έχουν δεύτερη «ευκαιρία» όσοι χάσουν τη ρύθμιση;

Δίνεται η δυνατότητα επανένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη σε ρύθμιση για δεύτερη και τελευταία φορά σε περίπτωση που την απωλέσουν, εφόσον προκαταβληθεί ποσό διπλάσιο της μηνιαίας δόσης, και με προσαυξημένο επιτόκιο για τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.

Σημείο 11 Μπορούν να μεταπηδήσουν στις νέες διατάξεις ήδη ρυθμισμένες οφειλές;

Όχι. Στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή υπήρχε διάταξη η οποία έδινε τη δυνατότητα, σε όσους είναι ενταγμένοι στην πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων, να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Όμως κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στη Βουλή, η συγκεκριμένη διάταξη αφαιρέθηκε και δεν υπάρχει στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε.

Η διάταξη που απαλείφθηκε είναι η ακόλουθη:
“Άρθρο 66Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής36 β. Για οφειλέτες στους οποίους έχει χορηγηθεί μέχρι και 31.12.2019 η ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 μπορούν να υπαγάγουν την εναπομείνασα ρυθμισμένη οφειλή τους στις διατάξεις της ρύθμισης, όπως τροποποιείται με το άρθρο 43 του παρόντος από την έναρξη ισχύος αυτής, ήτοι 1.1.2020. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση θεωρείται πρώτη. Όσοι με αίτησή τους δεν υπαγάγουν τις οφειλές τους στις νέες διατάξεις δύνανται να συνεχίζουν τη ρύθμιση με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση του παρόντος.”

Επίσημες πληροφορίες μας:

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, η ΑΑΔΕ και το Υπ. Οικονομικών εν όψει της καθυστέρησης της νέας εφαρμογής και επειδή ο νόμος πρέπει να εφαρμοσθεί απαρέγκλιτα, και προκειμένου οι οφειλέτες να μη χάσουν την ρύθμιση που εξυπηρετούν λόγω τρεχουσών οφειλών που περιμένουν να ρυθμίσουν με τις διπλές δόσεις των νέων διατάξεων από 01. 01. 2020 ( αντί 12 σε 24 και αντί 24 σε 48), αναμένεται να δώσει οδηγίες συμβουλεύοντας τους οφειλέτες, να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης όπως ίσχυε μέχρι 31.12.2019 (12 ή24 δόσεις ) και μετά θα μπορούν να μεταπηδήσουν στις ευνοϊκότερες.

Σημείο 12 Κίνδυνος κατασχέσεων:

Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι, όσοι ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση, δεν αποφεύγουν τον κίνδυνο των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων της Εφορίας.

Βλ. τη σχετική παρ. 11 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2019:

«11. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε: α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στα πρόσωπα της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

γ) να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου»

Σημείο 13 Πότε χάνεται η ρύθμιση:

Βλ. τη σχετική παρ. 8 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2019:

Εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Σημείο 14 Συνέπειες από την απώλεια της ρύθμισης:

Η υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και η άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, τηρουμένων και των διατάξεων περί δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011.

Σημείο 15 Ευεργετήματα από την συνεπή τήρηση της ρύθμισης:

Βλ. τη σχετική παρ. 9 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013,όπως ισχύει με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2019:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μηνιαίας ισχύος, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως ισχύει και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτη μα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

δ) Αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179)

Σημείο 16 Συμψηφισμός χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου:

Βλ. τη σχετική παρ. 10 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2019:

«10. Το Δημόσιο προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (K.E.Δ.E.) και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε».