Πα. Ιούλ 19th, 2024

Σε κατάσταση Γενικής Επιφυλακής όλες οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της χώρας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σε κατάσταση Γενικής Επιφυλακής όλες οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της χώρας, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια.

Πηγή: Εποχικοί πυροσβέστες