Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Στις 20 Οκτωβρίου η έναρξη υποβολής αίτησης ενίσχυσης «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών»

Κοινοποίηση ειδήσεων

«Αντίστροφα» μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού προγράμματος αναδιάρθρωσης δενδρωδών καλλιεργειών, που στοχεύει στην περαιτέρω στήριξη των παραγωγών, στην ουσιαστική ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής καθώς και στη βιωσιμότητα των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως φορέας υλοποίησης δράσεων, που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους δυνητικούς δικαιούχους ότι ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο 4 «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2022, ώρα 12.00 μ.μ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 03/11/2022 ώρα 12:00 μ.μ. 

Το προβλεπόμενο ύψος της Δημόσιας Ενίσχυσης ανέρχεται στα 166.720.000,00€.

Ο λόγος για τον οποίο η παραπάνω προθεσμία μετατέθηκε στις 20 Οκτωβρίου είναι η αναμονή ολοκλήρωσης και παράδοσης της απαραίτητης μελέτης κόστους, η οποία περιλαμβάνει τις ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών που προτείνονται για εκρίζωση, με βάση την ανθεκτικότητά τους στις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες και σε λοιπές ασθένειες. Στην ίδια μελέτη, που αναμένεται να υποβληθεί εντός του επόμενου μήνα, θα προσδιορίζεται το κόστος εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων, καθώς και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα).

Ο κ. Κόλλιας, σε σχετική με το θέμα δήλωσή του, ανέφερε τα εξής:

«Εκφράζω την ευαρέσκειά μου για την υλοποίηση ενός τόσο πολυαναμενόμενου προγράμματος, που ασφαλώς θα δώσει πνοή στις καλλιέργειες των παραγωγών του τόπου μας και θα θέσει τις βάσεις, προκειμένου τα κορινθιακά προϊόντα, και όχι μόνο, να ανακτήσουν τη θέση που τους πρέπει στο εγχώριο και διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς προσφέρουν αυτό το πολύτιμο εργαλείο, σε αγρότες που επιθυμούν να προβούν σε αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους, επιδοτώντας τους μέχρι και 70%, και δίνοντάς τους, ταυτόχρονα, την ευκαιρία να εντάξουν νέες ποικιλίες, καθόλα ανθεκτικές προς τις κρατούσες κλιματικές συνθήκες.

Παράλληλα, οι αγρότες μας θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δαπάνες που αντιστοιχούν στην αναδιάρθρωση, την μεταφύτευση και εκρίζωση των καλλιεργειών τους και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε, εντός της επόμενης δεκαετίας, το αγροτικό προϊόν να ανακτήσει τη δυναμική του, αποτελώντας μοχλό για την ομαλή οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας.».