Δε. Δεκ 11th, 2023

Στον “αέρα” αγροτικές επιδοτήσεις 2,5 δις ευρώ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Για άλλη μία φορά, η “Κυβέρνηση των Αρίστων” ξεδίπλωσετις ικανότητες της.

Λειτουργώντας με κριτήριο τα οικονομικά οφέλη “ημέτερων” επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομίλων, έχει θέσει σε δοκιμασία την αξιόπιστη και έγκαιρη πληρωμήαγροτικών επιδοτήσεων ύψους 2,5 δις ευρώ.

Κάθε χρόνο,650.000 περίπου Έλληνες παραγωγοί,προκειμένου να κατοχυρώσουν άμεσες εισοδηματικέςενισχύσεις ύψους 2,5 δις υποβάλλουν ηλεκτρονικάτην γνωστή Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

Φέτος, για το έτος2022,με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης άλλαξε ο ανάδοχος που παρείχε την ηλεκτρονική εφαρμογή – πλατφόρμα, για την συγκέντρωση και επεξεργασίατων αιτήσεων τωνπαραγωγών.

Επελέγη μία νέα πλατφόρμαμε άγνωστεςδιαδικασίεςκαι αγνώστουεπίσης κόστους.

Σε συνεργασίαδεμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησηςαυτή ανέβηκεστο κυβερνητικόνέφος gov.gr χωρίς όπως φαίνεται να έχει“τεσταριστεί”.

Παρά τις σχετικέςδιαβεβαιώσειςτου Υπουργού

– Η πλατφόρμα eae.opekepe.gov.grδεν μπορεί ναυποδεχτεί με πληρότητακαι ασφάλειατις δηλώσεις των παραγωγών.

– Ο αρμόδιος οργανισμός των πληρωμώνΟΠΕΚΕΠΕ,είναι άφαντος.

Η σχετική ετήσια εγκύκλιος με οδηγίες προς τους παραγωγούς δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί.

– Τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσηςτου έργου στενεύουν επικίνδυνα. Οι παρατάσεις (μέχριΙούλιο…..)είναι αναπόφευκτες.

Συνέπεια των παραπάνω,οι κίνδυνοι

α) για την ορθή και αξιόπιστη απόδοση των επιδοτήσεων στους δικαιούχους και

β) για την έγκαιρηπληρωμήτης προκαταβολής και της εξόφλησης το Φθινόπωρο

είναι μεγάλοι και προφανείς.

Κύριε Μητσοτάκη και κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Για άλλη μίαφοράαποδεικνύεται ότι προκειμένου να εξυπηρετήσετε συμφέροντα ημετέρων θυσιάζετε τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών.

Χωρίς αίσθηση ευθύνης στους Έλληνεςπαραγωγούς αυτοσχεδιάζετε και λειτουργείτε σαν μαθητευόμενοι μάγοι.

Οι παραγωγοί της Χώρας δεν θα δεχθούν να είναι τα θύματα ενός πολέμου“αναδόχων”.

Σαςκαλούμε να λάβετεάμεσα,όλα τα απαραίτηταμέτρα για την νόμιμη,ομαλή και διαφανή έναρξη καιολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των Δηλώσεων ΕνιαίαςΕνίσχυσης.

Να είστε δε σίγουροι,θα έχετε την αποκλειστική ευθύνηκάθε ζημίας που ήθελε προκύψει από τουςχειρισμούςσας καιθα λογοδοτήσετεπολιτικάκαι ποινικά.