Τρ. Απρ 16th, 2024

Στο ΕΣΠΑ η πράξη “Δράσεις κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων Δήμου Αργους – Μυκηνών”

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου -στον άξονα Προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”- η πράξη “Δράσεις κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων Δήμου Αργους – Μυκηνών”.

Η πράξη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 147.400 ευρώ, στοχεύει στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στον Δήμο Αργους – Μυκηνών που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα θα παρέχεται εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη σε 100 ωφελούμενους που ανήκουν στην κοινότητα των ρομά και προέρχονται από την περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αργους – Μυκηνών, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος του έργου.

Ως ημερομηνία έναρξης της εν λόγω πράξης ορίζεται η 3 Οκτωβρίου 2022 και λήξης η 30 Νοεμβρίου 2023.

Την απόφαση του περιφερειάρχη μπορείτε να δείτε εδώ: