Κυ. Μάι 26th, 2024

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε αποθήκη με υφάσματα στο Καπανδρίτι

ÐÕÑÊÁÃÉÁ ÓÅ ÓÕÓÊÅÕÁÓÔÇÑÉÏ ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÓÔÇÍ ÁÑÃÏËÉÄÁ(EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

ÐõñêáãéÜ óå óõóêåõáóôÞñéï ôñïößìùí óôçí ðåñéï÷Þ Ðáíáñßôç Áñãïëßäáò, ôçí ÔåôÜñôç 14 Áðñéëßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε αποθήκη με υφάσματα κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου Καπανδριτίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα firefightingreece.gr

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία συνδράμουν εθελοντικές ομάδες και σκαπτικό μηχάνημα.