Πε. Απρ 18th, 2024

Συνεδριάζει ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (live)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πραγματοποιείται αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.