Δε. Ιούλ 22nd, 2024

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νεμέας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, που θα διεξαχθεί την 10η του μήνα Ιουλίου έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, και το Ν.3463/06 – Άρθρο 95: Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024 για την εγγραφή του έργου Επεμβάσεις για διαχείριση καύσιμης ύλης πέριξ οικισμών του Δήμου και την εφαρμογή των απαραίτητων παρεμβάσεων προκειμένου να δημιουργηθούν ζώνες που θα επιβραδύνουν και θα ανακόψουν μία πυρκαγιά προς κατοικημένες περιοχές συνολικού προϋπολογισμού 147.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

2. Αναμόρφωση προυπ/σμού οικον. Έτους 2024 για τη μείωση του εγγεγραμμένου ποσού κατά 400,00 για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟ-ΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ».

3. Αναμόρφωση προυπ/σμού οικ. Έτους 2024.

4. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος και ενός στύλου Χ.Τ. στη ΔΚ . Λεοντίου ποσού 1.157,42€.

5. Έγκριση Σκοπιμότητας ενοικίασης ακινήτου για χρήση αμαξοστασίου οχημάτων Δήμου