Πα. Μαρ 31st, 2023

Συνεδριάζει την Τρίτη το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), την 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 (χρόνος έναρξης) έως 10:00 (χρόνος λήξης), για λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Αρ. μελ. 27/2022) . Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΄΄Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου (Αρ. μελ. 2/2023) . Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου:΄΄Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ασφαλτοστρώσεις οδών προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Α. Θεοδώρων΄΄.
4.Αποδοχή ή μη της με αριθμό πρωτ. 3764/03-03-2023 γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Λουτράκι.
5.Αποδοχή ή μη της με αριθμό πρωτ. 4126/09-03-2023 και της με αριθμό πρωτ. 4249/10-3-2023 συμπληρωματικής αυτής γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, περί συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του νόμου για νομική υποστήριξη δημοτικού συμβούλου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής της εταιρείας ΄΄ΕΠΤΑ Α.Ε.΄΄ κατά του Δήμου μας .
7.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους προς κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 21/2023 Α.Δ.Σ..
8.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προς κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων , κατόπιν των υπ΄αρίθ. 22, 23, 24 & 25/2023 Α.Δ.Σ..
9.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προς κάλυψη των δαπανών συμμετοχής του Δήμου μας στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Ορεινός αγώνας Λουτρακίου και αγώνας Περαίας Χώρας 2023΄΄.
10.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr