Δε. Δεκ 11th, 2023

Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 5:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 85/18 ΑΔΣ ως προς τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών πράξης ενταγμένου έργου μας στο Π.Δ.Ε.
Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λουτρακίου L.T.O.
Λήψη απόφασης περί καθορισμού Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος Λουτρακίου.
Λήψη απόφασης περί κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π.

Κοινοποίηση
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                    ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ