Πα. Σεπ 22nd, 2023

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ονομασία του Δημοτικού Θεάτρου στη Κοινότητα Χιλιομοδίου
 2. Τροποποίηση της αρ. 204/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έκδοσης άδειας παράστασης
  στο Δημοτικό Θέατρο Χιλιομοδίου.
 3. Απ΄ ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σημείου διανομής ΤΕΒΑ
 4. Αναγκαιότητα ή μη ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στην περιοχή Αγ. Άννας -Συνοικισμού της Κοινότητας
  Κορίνθου Δήμου Κορινθίων
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 9. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
 10. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
 11. Τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022
 12. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας αθλητικού σωματείου
 13. Έγκριση πρακτικού συμμετεχόντων στις εμποροπανηγύρεις Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (5/6-8-2022
  Αθίκια), Κοιμήσεως Θεοτόκου Συνοικισμού Κορίνθου (14/15-8-2022) και Παναγίας Φανερωμένης
  Χιλιομοδίου (22/23-8-2022)
 14. Αίτημα Κων/νου Σγουρού , για γνωμοδότηση περί συνέχισης λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδος εντός
  της ζώνης ΠΕΠΔ 1 του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Άσσου -Λεχαίου
 15. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ για έκθεση -παρουσίαση
  αγωνιστικού αυτοκινήτου
 16. Παραχώρηση πεζοδρομίου επί της οδού Σίνα και συγκεκριμένα από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως
  τις παλιές σιδηροδρομικές γραμμές, για εκδήλωση των προσφύγων της Δομής Φιλοξενίας Κορίνθου
 17. Αίτημα, της Skoda motorsport team, για αγωνιστικές δοκιμές στα Εξαμίλια, πλησίον ανοιχτού Θεάτρου, στα
  πλαίσια προετοιμασίας για το Ράλι Ακρόπολις 2022
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ