Τρ. Απρ 16th, 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Κοινοποίηση ειδήσεων

 Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί

στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   5η  Οκτωβρίου  2022 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 19:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 46731/13-7-2022 για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/αΘ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
 Αποδοχή της με Α.Π.:4128/29.09.2022 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών που αφορά στην Ένταξη των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων στη δράση 4.3.3: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .
 Έγκριση Κανονισμού  Λειτουργίας  «Περιπτέρων  στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου».
 Έγκριση Κανονισμού  Λειτουργίας  της «Λαϊκής  Αγοράς  Σικυώνος – Κιάτου».
 Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων από την παράταξη της Μειοψηφίας  για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  11 παρ.2 του Ν.4018/2011.
 Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιοτήτων του Δήμου (Δικτύου Οπτικών Ινών σε Χαντάκια  Φρεατίων και Καμπινών της εταιρίας  (open fiber) στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.
 Έγκριση της αριθ. 41/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου με θέμα Αίτημα παραχώρησης των γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) πλησίον του ΕΠΑ.Λ.
 Έγκριση της αριθ. 33/2022 απόφασης  Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση του Κλειστου Γυμναστηρίου  του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Ομιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893» για την πραγματοποίηση αγώνων Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) και Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ) περιόδου 2022-2023     
 Επί του από 19/9/2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία με θέμα: «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση ».
 Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε  ακίνητο ιδιοκτησίας  της εταιρίας «ΣΤΑΥΡΟΣ  ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΑΕΒΕ»,  στην Κοινότητα Μουλκίου.
 Επί του με αριθ. πρωτ. 14474/15-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με Θέμα: «Κοπή Δένδρων»
 Επί του με αριθ. πρωτ. 12095/4-8-2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Αίτημα έγκρισης κατασκευών επί της πλατείας Φιλύρα», και της αριθ. 29/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
 Έγκριση της αριθ. 311/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2022».  
 Έγκριση της αριθ. 312/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση   Προϋπολογισμού έτους 2022».  
 Έγκριση Τροποποίησης  Προϋπολογισμού έτους 2022. 
 Έγκριση Τροποποίησης  Προϋπολογισμού έτους 2022. 
 Έγκριση Τροποποίησης  Προϋπολογισμού έτους 2022. 
 Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος   & Προϋπολογισμού έτους 2022
 Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος   & Προϋπολογισμού έτους 2022