Κυ. Μάι 26th, 2024

Σύμπραξη μεταξύ των  φορέων «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.» και «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.»

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σύμπραξη  μεταξύ των  φορέων «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.» Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής και «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.»Α.Ο.Τ.Α. με αντικείμενο τον σχεδιασμό κοινών δράσεων σε θέματα τοπικής ανάπτυξης.

Την Παρασκευή 05-11-2022 και ώρα 18:00 , στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας  μεταξύ της Αναπτυξιακής  Ηρακλείου Α.Ε.» Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής και  της «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.» Α.Ο.Τ.Α.

Με το μνημόνιο συνεργασίας οι δύο φορείς δημιούργησαν μια σύμπραξη με την ονομασία  “ομάδα Ζεύξις 22”,προκειμένου να  ενώσουν  τις δυνάμεις τους με στόχο την ενασχόληση και τη συνεργασία τους σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τοπική Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί και μείζον ζητούμενο για κάθε περιφέρεια της χώρας. με στόχο την διεύρυνση του και την ένταξη και άλλων Αναπτυξιακών φορέων  που έχουν κοινούς στόχους  και οράματα και από άλλες περιοχές της χώρας

Οι Αναπτυξιακοί φορείς που συμμετέχουν στη Συνεργασία Φορέων Τοπικής Ανάπτυξης «Ομάδα Ζεύξις 22» συμφωνούν να δραστηριοποιηθούν αμοιβαίαγια : 

(1)Την προώθηση των κοινών θεμάτων τους προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ,  την κεντρική διοίκηση, την κυβέρνηση καθώς και των οικείων υπηρεσιών διαχείρισης με στόχο θεσμικές βελτιώσεις διατάξεων που διέπουν την λειτουργεία, τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις ,τα δικαιώματα και των ρόλων τους  ως αναπτυξιακών φορέων.

(2) Τη συνεργατική δικτύωση για την υλοποίηση κοινών δράσεων, προγραμμάτων καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων και μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα τεκμηρίωσης, οργάνωσης, λειτουργίας και προώθησης θεμάτων τοπικής ανάπτυξης.

(3) Τη διαρκή και εμπεριστατωμένη  κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών τους, των μελών της διοίκησης και εκπροσώπων των φορέων της περιοχής τους.

(4) Την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των φορέων τους και στη συνεργασία τους σε ισότιμη βάση , για  τη υλοποίηση δράσεων εντός των περιοχών παρέμβασής τους,

Στην ανοιχτή αυτή πρωτοβουλία μετέχουν μέχρι στιγμής 20 Αναπτυξιακοί Φορείς ( Αναπτυξιακές Εταιρείες , Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και Δίκτυα Δήμων που δραστηριοποιούνται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και ενδιαφέρονται για την θεσμική θωράκιση και την ενδυνάμωση των Φορέων τους

Με την παρούσα σύμπραξη η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου που αποτελούν δύο  ισχυρούς φορείς περιφερειακής ανάπτυξης επιδιώκουν μέσα από την στρατηγική τους συνεργασία να διευρύνουν το αντικείμενο και τον ρόλο αντίστοιχων φορέων σε όλη την χώρα και στην Κύπρο αναπτύσσοντας ισότιμες  συνεργασίες για την υλοποίηση προγραμμάτων  ανάπτυξης των περιοχών  προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.