Σα. Ιούν 22nd, 2024

Τα πρώτα αποτελέσματα στο Δήμο Νεμέας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τα πρώτα αποτελέσματα στο Δήμο Νεμέας

Προηγείται ο Κωνσταντίνος Φρούσιος σύμφωνα με το πρώτα αποτελέσματα και την ενσωμάτωση στο 5,26%