Σα. Απρ 20th, 2024

Τα στερεά απόβλητα της Σπάρτης στην μονάδα επεξεργασίας της Παλαιόχουνης Αρκαδίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου της Σπάρτης, ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια διαπραγμάτευσης και ανακήρυξης μειοδότη, για την μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων στην μονάδα επεξεργασίας της Παλαιόχουνης Αρκαδίας.

Η υπηρεσία μεταφοράς των σκουπιδιών θα γίνεται μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022. Πρόκειται για κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς, αφού ο δήμος Σπάρτης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά και το κλείσιμο της χωματερής Αφυσσού.

Το έργο της μεταφοράς στη μονάδα της Παλαιόχουνης έγινε αποδεκτό, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.