Πε. Μάι 30th, 2024

Τι αλλάζει από σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023(ΦΕΚ4698) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας » ισχύουν τα εξής:

Για την χρήση της προστατευτικής μάσκας

1Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το υγειονομικό προσωπικό, τους συνοδούς και τους αποκλειστικούς/ες νοσηλευτές/τριες που έρχονται σε επαφή με ασθενείς υψηλού κινδύνου (ασθενείς ογκολογικοί, ανοσοκατεσταλμένοι, μεταμοσχευμένοι και ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας) καθώς και τους ασθενείς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)

1. Ασθενείς που προσέρχονται ή εισάγονται-νοσηλεύονται υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) όταν παρουσιάζουν συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης.

2. Ασθενείς που εισάγονται στην ψυχιατρική κλινική υπόκεινται σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19(rapid-test) κατά την εισαγωγή και ως άνω έλεγχος επαναλαμβάνεται ανά επτά (7) ημέρες.

3. Oι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών, δεν υπόκεινται σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) πριν την είσοδό τους στο Νοσοκομείο.

Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του

αναπνευστικού.

Από την 07-08-2023 επισκεπτήριο θα πραγματοποιείται αυστηρά 18:00μ.μ. – 20:00μ.μ. καθημερινά  και απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά και βρέφη .

Εννοείται ότι κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου θα επιτρέπεται να ευρίσκονται το πολύ δύο  (2) ανά   ασθενή, επισκέπτες – συνοδοί  .  

Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση φαγώσιμων αγαθών και ποτών στους ασθενείς .   

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, να προστατευτούν τόσο η Δημόσια Υγεία όσο και η Υγεία των νοσηλευομένων,  παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την συμμετοχή σας στην προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας.

                                                                 Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

                                                                                     ΚΟΡΙΝΘΟΥ