Τρ. Απρ 16th, 2024

Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – o Σπύρος Σκλάβος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ
Καραμαλάκη, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής
Αστυνομίας, ως ακολούθως:

ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικό Περιφερειακό
Αστυνομικό Διευθυντή.
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ Παναγιώτη, από Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων
και Ευπαθών Στόχων στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Διοικητή.
ΒΟΛΥΡΑΚΗ Στυλιανό, από Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού στο Γραφείο κ.
Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α., συνεχιζομένης αποσπάσεώς του στο
Γραφείο κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
ΚΡΙΚΑ Δημήτριο, στην Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου
υπηρετεί, ως Διευθυντή.
ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
στον Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., ως
Προϊστάμενο, με δαπάνες δημοσίου.
ΨΩΜΑ Γεώργιο, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί,
ως Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή.
ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γεώργιο, από Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων
Βίας/Α.Ε.Α. στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών
Στόχων, ως Γενικό Διευθυντή.
ΚΑΣΤΑΝΗ Γεώργιο, στον Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως
Προϊστάμενο.
ΑΪΒΑΖΙΔΗ Αβραάμ, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στη
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ως
Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή.
ΣΑΝΙΔΑ Παρασκευά, από Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής στη
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως βοηθό.

Σελίδα 2 από 2
ΡΟΥΤΖΑΚΗ Αντώνιο, από Δ/νση Αστυνομίας Ρεθύμνης στη Γενική
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικό Περιφερειακό
Αστυνομικό Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Λάζαρο, από Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή.
ΚΑΝΕΛΛΟ Γεώργιο, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος, ως Γενικό Περιφερειακό
Αστυνομικό Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.
ΤΖΕΦΕΡΗ Πέτρο, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Διεύθυνση
Ασφάλειας Αττικής, ως Διευθυντή.
ΔΟΥΒΑΛΗ Γεώργιο, στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ Ιωσήφ, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή.
ΓΚΑΡΙΛΑ Ελευθέριο, από Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας στον Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α., ως
Προϊστάμενο.
ΣΚΛΑΒΟ Σπυρίδωνα, από Δ/νση Αστυνομίας Κορινθίας στη Γενική
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, ως Γενικό Περιφερειακό
Αστυνομικό Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο, από Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη Γενική
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, ως Γενικό
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.