Πε. Ιούν 13th, 2024

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο : «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

Για τις ουσιαστικές, στοχευμένες παρεμβάσεις στο ισχύον δημόσιο σύστημα υγείας καθώς και τους στόχους που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έκανε λόγο ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του νομού Κορινθίας, αναφερόμενος στις βασικότερες ρυθμίσεις που το απαρτίζουν.

Ειδικότερα, σχετικά με το θέμα, ο Βουλευτής Κορινθίας έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Εισήχθη σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, την ιατρική εκπαίδευση και ορισμένες άλλες θεματικές, αρμοδιότητας του εν λόγω Υπουργείου.

Οφείλω να δηλώσω ότι πρόκειται για ένα πολυαναμενόμενο νομοθέτημα, εξέχουσας σημασίας για το σύνολο των πολιτών της χώρας μας, με το οποίο επιτυγχάνεται μια δέσμη αξιοσημείωτων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Μεταξύ άλλων, προωθείται ο εκσυγχρονισμός κι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, ρύθμιση που παγίως θεωρείται άκρως αναγκαία για την άρτια στελέχωση και την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, ενώ, επίσης, βελτιώνεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Επιπλέον, τίθενται στο επίκεντρο διατάξεις που σχετίζονται με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, την ιατρική εκπαίδευση, την προαγωγή της επείγουσας ιατρικής και της μαιευτικής περίθαλψης, ενώ, ακόμα, επιλύονται και οργανωτικά ζητήματα ιατρών Ε.Σ.Υ.

Τα κυριότερα σημεία του αφορούν:

α) Στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης, διάρκειας έξι μηνών, σε κλινικές του παθολογικού ή χειρουργικού τομέα, καθώς και σε τμήματα επειγόντων περιστατικών σε επιλεγμένα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας εντός των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της κλινικής εκπαίδευσης των αποφοίτων Ιατρικών Σχολών καθώς και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών από τους ιατρούς που εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου,

β) Στην τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την κρίση και επιλογή των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να καταστεί εφικτή η στοχευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νοσοκομείων επιλογή μόνιμου ιατρικού προσωπικού,

γ) Στην έμφαση στην αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν  στη δομή και τη λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.),

δ) Στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς απασχόλησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., καθώς και η διαμόρφωση ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τη μαιευτική περίθαλψη, με έμφαση στην προαγωγή του φυσικού τοκετού, αλλά και με βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση της κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας μέσω της θέσπισης σχετικού προγράμματος «μαίες στο σπίτι», για την παροχή υπηρεσιών στην οικία σε έγκυες, λεχώνες και νεογνά,

ε) Στη δυνατότητα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. να διενεργούν διακομιδές ασθενών μετά από την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους και να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοχοι αδειοδοτημένων ασθενοφόρων αυτοκινήτων του ιδιωτικού τομέα,

στ) Στην αναμόρφωση του μισθολογικού καθεστώτος και την αύξηση των αποδοχών των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. των Έμμισθων Ειδικευόμενων Ιατρών και των Επικουρικών Ιατρών.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται ότι από 1.1.2023 θα καταβληθεί για πρώτη φορά επιπλέον προσαύξηση του νοσοκομειακού επιδόματος των ιατρών που υπηρετούν σε ΜΕΘ ενώ θα δοθεί μηνιαίο επίδομα σε γιατρούς που υπηρετούν στα ΤΕΠ και σε αναισθησιολόγους που υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα.

Προσωπικά, εκτιμώ ότι όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις κατευθύνονται πρώτα και κύρια γύρω από την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών και κατά το μέγιστο βαθμό ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες μας. Θεωρώ ιδιαίτερα πολύτιμη την προσπάθεια για ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού της χώρας και των συνθηκών εργασίας αυτού και ευελπιστώ ότι η σημερινή πρωτοβουλία θα υπερψηφιστεί από όλους τους συναδέλφους Βουλευτές.».