Δε. Ιούλ 4th, 2022

Το νέο Έντυπο-Δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ για την αποζημίωση είναι πλέον διαθέσιμο και για ελεύθερους επαγγελματίες

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στον ιστότοπο του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προστέθηκε πριν λίγο:

Το νέο Έντυπο-Δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται και από τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό.

Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες ή αυτοαπασχολούμενους που επίσης δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό, συμπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία μίσθωσης ακινήτων, εφόσον είναι δικαιούχοι, μη συμπληρώνοντας τα πεδία που αφορούν τους εργαζόμενους.