Τρ. Απρ 16th, 2024

Το Πρόγραμμα LEADER σε όλη την Πελοπόννησο – Υψηλές τοπικές επιδόσεις με μια εξαίρεση που προβληματίζει

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σε πλήρη εξέλιξη ευρίσκεται η υλοποίηση του Προγράμματος LEADER 2014-2020 (με παράταση μέχρι το 2025), σε όλη την Ελλάδα.

Στις 11 Μαΐου 2022 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίνονται πρόσθετες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης ύψους 106.380.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% των πιστώσεων που είχαν αρχικά εγκριθεί στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και έχουν σκοπό να καλύψουν το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον των περιοχών τους. Οι νέες πιστώσεις που εγκρίθηκαν για την Πελοπόννησο είναι 5.675.500 ευρώ στην Αναπτυξιακή ΠΑΡΝΩΝΑ (αύξηση πόρων κατά 64%), 2.959.500 ευρώ στην Αναπτυξιακή ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΑΝ.ΜΕΣ) (αύξηση πόρων κατά 43%), 2.191.500 ευρώ στην Αναπτυξιακή ΑΧΑΪΑ ΑΕ (Καλάβρυτα) (αύξηση πόρων κατά 29,6%), 2.816.500 ευρώ στην Αναπτυξιακή ΟΛΥΜΠΙΑΣ (αύξηση πόρων κατά 41,1%) και μόνο 535.500 ευρώ στην Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ) (αύξηση πόρων κατά 6,6%). Στις δύο πρώτες Αναπτυξιακές είχαν παλαιότερα κατανεμηθείπρόσθετες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης 3.500.00 ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για έργα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα οποία ευρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Για τις παραπάνω πρόσθετες κατανομές, όπως και για την κατανομή πιστώσεων του νέου Προγράμματος LEADER 2023-2027, για το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ήδη θέσει σε διαβούλευση σχέδιο προκήρυξης για την επιλογή των Αναπτυξιακών Φορέων που θα το υλοποιήσουν, βασικό κριτήριο είναι η μέχρι τώρα επίδοσή τους σε εντάξεις και συμβατοποιήσεις έργων του τρέχοντος Προγράμματος, καθώς και σε ρυθμούς υλοποίησης και πληρωμών τους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Δικτύου LEADER για τις πληρωμές που πραγματοποίησαν όλες οι Ο.Τ.Δ προς τους δικαιούχους  μέχρι τέλους του 2021, οι οποίες πανελλαδικά ανήλθαν σε 43.912.184 ευρώ, ο ΠΑΡΝΩΝΑΣ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.465.620 ευρώ και η ΑΝ.ΜΕΣ 451.858 ευρώ,η ΑΧΑΪΑ ΑΕ 1.561.363 ευρώ και η ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΕ 1.432.717 ευρώ, που συγκριτικά με όλη την Ελλάδα κρίνονται πολύ ικανοποιητικές. Αντιθέτως, οι πληρωμές της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ήταν μόλις 83.449 ευρώ, γεγονός που την εντάσσει, πλέον, από πλευράς επιδόσεων, στην τελευταία πεντάδα των πενήντα Αναπτυξιακών LEADER όλης της Χώρας, ενώ παλαιότερα περιλαμβανόταν σταθερά στις πέντε πρώτες. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία σε πολλούς Αυτοδιοικητικούς και λοιπούς θεσμικούς παράγοντες της Πελοποννήσου, καθώς και στις τοπικές  κοινωνίες, οι οποίες προσβλέπουν σε σχεδιασμό του νέου Προγράμματος LEADERμε τρόπο που θα διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων που δικαιούται και πρέπει να διεκδικήσει η Πελοπόννησος, τόσο ως Περιφέρεια, όσο  και γεωγραφικά.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελο