Κυ. Απρ 14th, 2024

ΥΠΠΟΑ: Συγκρότηση Διϋπουργικής Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της αναβάθμισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, για τη συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Η Διϋπουργική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Πρόεδρο

2. Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης

3. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιο για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος

4. Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

5. Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού

Σύμφωνα με την εισήγηση της Λίνας Μενδώνη, η συγκρότηση Διϋπουργικής Επιτροπής προτάθηκε δεδομένης της πολυπλοκότητας του σχεδίου και της ανάγκης για την ταχεία υλοποίηση και τον συντονισμό του συνόλου των μελετών, των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και της ένταξης του όλου έργου στο αστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, διασφαλίζοντας την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων.

Η αναβάθμιση, ανάδειξη και η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του, η οποία εμπεριέχει τη διασύνδεσή του με το Ακροπόλ και τη συλλειτουργία του με το συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα της κυβέρνησης, τα οποία ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στις Προγραμματικές του δηλώσεις.

www.amna.gr