Τρ. Δεκ 12th, 2023

Χαράλαμπος Κασίμης: Ο ΑΟΣΑΚ και το αρδευτικό πρόβλημα στην Κορινθία – Τι πρέπει να γίνει

Κοινοποίηση ειδήσεων

Oι αγρότες των δήμων Βέλου-Βόχας και Κορινθίων πραγματοποίησαν ανοιχτή συνέλευση για να συζητήσουν τα προβλήματα άρδευσης που αντιμετωπίζουν και απειλούν την βιωσιμότητα των νοικοκυριών τους και της γεωργίας στην περιοχή μας.

Στην συγκέντρωση παρευρέθηκαν βουλευτές του νομού (συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης), ο δήμαρχος Κορινθίων και η δημοτική αντιπολίτευση, η αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακοί σύμβουλοι και άλλοι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες και εκπρόσωποι κομμάτων.Η παρουσία τους όμως δεν καθησύχασε την αγωνία των αγροτών,δεδομένου ότι  τα ερωτήματα και η αγωνία για την επόμενη μέρα παρέμειναν.

Ο ΑΟΣΑΚ, το Φράγμα του Ασωπού, τα νερά του βιολογικού καθαρισμού, τα μικρά φράγματα και άλλα διάφορα κυριάρχησαν στις παρεμβάσεις και στην συζήτηση χωρίς πράγματι να φύγει κανείς με την ελπίδα ότι άμεσα θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες λύσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθεί το φράγμα του Ασωπού, η μόνη άμεση και πρόσφορη λύση συνδέεται με τον ΑΟΣΑΚ. Οι λύσεις του νερού του βιολογικού σταθμού, των μικρών φραγμάτων, των γεωτρήσεων κοκ, μπορεί να είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά δεν επαρκούν και σίγουρα δεν θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΑΟΣΑΚ ως οργανισμός έχει την ευθύνη ενιαίας διαχείρισης της άρδευσης των πεδινών περιοχών του νομού αλλά και της περιοχής της λίμνης Στυμφαλίας και των περιοχών κατά μήκος της ροής του Ασωπού, ενώ η άρδευση γίνεται με βάση δικαιώματα που προκύπτουν από τον κανονισμό άρδευσης του Οργανισμού. Όμως τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη ανομβρία, η επιπρόσθετη αλλαγή χρήσης του νερού με την υδροδότηση των δήμων Κορινθίων και Σικυωνίων, καθώς και ο απαρχαιωμένος πλέον κανονισμός, έχουν οδηγήσει σε μία προβληματική διαχείριση των περιορισμένων υδατικών πόρων, με αποτέλεσμα να απειλείται άμεσα η γεωργία μας.

Τι θα πρέπει να γίνει όμως;

 • Η Περιφέρεια πρέπει άμεσα να θέσει σε προτεραιότητα τον ΑΟΣΑΚ ως οργανισμό αντιμετώπισης του επείγοντος προβλήματος άρδευσης της περιοχής.  
 • Να εκπονήσει, με μορφή κατεπείγοντος, μελέτη εκσυγχρονισμού του δικτύου του ΑΟΣΑΚ.
 • Να χρηματοδοτήσει την ανάθεση του έργου και να ενισχύσει οικονομικά τον Οργανισμό.
 • Να εκσυγχρονίσει τον κανονισμό του ΑΟΣΑΚμε στόχο την ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων και την δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων άρδευσης,με γνώμονα τις σημερινές επικρατούσες συνθήκες λόγω κλιματικής αλλαγής, αλλά και  το σκεπτικό της ίδρυσής του, που ήταν η συνένωση όλων των εκτελεστικών τοπικών επιτροπών (ΕΤΕ) σε έναν Οργανισμό, φορέα της ενιαίας διαχείρισης, ώστε να αποφεύγονται κοινωνικές εντάσεις μεταξύ των παραγωγών των περιοχών που δικαιούνται να αρδεύσουν τα κτήματά τους.

Στην κατεύθυνση αυτή εξειδικεύονται και προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • Θα πρέπει να αντικατασταθεί η κεντρική αρδευτική διώρυγα ΑΟΣΑΚ με την κατασκευή ενός κλειστού αρδευτικού δικτύου, αλλά και με παράλληλη κατασκευή κλειστού δευτερεύοντος δικτύου για την διανομή του νερού στα αρδευόμενα κτήματα.
 • Επειδή όμως αυτή η κατασκευή θα απαιτήσει χρόνο, προτείνεται η τοποθέτηση υδρόμετρων σε κομβικά σημεία της διαδρομής του αρδευτικού δικτύου α) από τις πηγές της Δρίζας μέχρι το φράγμα του Βασιλικού, ώστε μέσω των μετρήσεων να εντοπίζονται οι απώλειες και οι υδροκλοπές,και β) στη διαδρομή από το φράγμα του Βασιλικού μέχρι την περιοχή της έναρξης δικαιοδοσίας του Δήμου Κορινθίων (Άσσος),ώστε να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σχετικά με τις ποσότητες που διατίθενται σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα.
 • Στην περιοχή του Δήμου Σικυωνίων θα πρέπει να αναμορφωθεί το υφιστάμενο αντλιοστάσιο που βρίσκεται στο Βασιλικό,ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή οικονομία των διαθέσιμων αρδευτικών πόρων.
 • Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις ποσότητες που χορηγούνται με βάση τις άδειες χρήσης για την υδροδότηση των Δήμων από τις πηγές Δρίζας, ώστε να διασφαλίζεται και το νερό άρδευσης των κτημάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΑΟΣΑΚ.
 • Σε διοικητικό επίπεδο, θα πρέπει να γίνει νομοθετική παρέμβαση,γιατί με το Νόμο 3852/7-6-2010 (άρθρο 186)η εποπτεία, δηλαδή ο διοικητικός, τεχνικός και διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος του ΑΟΣΑΚ, ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,ενώ η αρμοδιότητα της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΣΑΚ παραμένει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Παράλληλα,πρέπει να ρυθμιστούν και τα θέματα συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου,οι προσλήψεις μονίμου προσωπικού κοκ.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή είναι αυτή που θα πρέπει να αποτελέσει και την εναλλακτική, μεταβατική λύση μέχρι την κατασκευή του νέου αρδευτικού δικτύου του Φράγματος Ασωπού. Αυτή ήταν εξάλλου η πρόταση που είχε συζητηθεί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στα μέσα το 2019, σε σύσκεψη στο εργοτάξιο του Φράγματος, με αφορμή επίσκεψη κλιμακίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Πρόταση που προβλεπόταν και στην αρχική μελέτη του έργου, με βάση την οποία κατέστη και επιλέξιμο.

Και αυτό πρέπει να γίνει για τους εξής λόγους:

 1. Η κυβέρνηση καθυστέρησε (κατά 3 περίπου χρόνια) την προκήρυξη της μελέτης για το αρδευτικό δίκτυο του φράγματος,της οποίας μάλιστα η χρηματοδότηση ήταν εξασφαλισμένη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2019.
 2. Η εκπόνηση της μελέτης  εκτιμάται ότι απαιτεί τρία χρόνια, ενώ ο χρόνος κατασκευής του δικτύουάλλα τέσσερα τουλάχιστον, και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η άμεση χρηματοδότησή του.
 3. Υπό αυτές τις συνθήκες το νερό του φράγματος Ασωπού δεν πρόκειται να φτάσει στα κτήματα των αγροτών σε λιγότερο από εφτά ή οχτώ χρόνια.

Επομένως, οι περί άλλων ρητορεύοντες πολιτικοί παράγοντες της κυβέρνησης, έχουν την πολιτική και κοινωνική ευθύνη να δώσουν άμεση λύση στο πρόβλημα της άρδευσης, με προτεραιότητα την αποκατάσταση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δικτύου του ΑΟΣΑΚ,που στην συνέχεια θα μπορεί,με τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να συνδεθεί με το φράγμα του Ασωπού, όταν αυτό ολοκληρωθεί, ως μεταβατική λύση μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αρδευτικού δικτύου