Σα. Δεκ 9th, 2023

Χρήστος Μπριστογιάννης , «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – Αφετηρία Ζωής»: Πρόταση για το νερό

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πρόταση για το Νερό:

Νερό. Το πιο σημαντικό αγαθό για την επιβίωση του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Για τις σύγχρονες κοινωνίες θεωρείται δεδομένο. Δεν είναι όμως. Η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής βούλησης έχουν αλλάξει πλήρως τα δεδομένα.

Ο νομός της Κορινθίας αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα λειψυδρίας, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία, τη γεωργία, τη βιομηχανία και το περιβάλλον. Πρόταση μου, είναι η δημιουργία ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παράλληλα η εγκατάσταση πολλών μικρών φραγμάτων ως μέρος μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Η πρόταση αυτή στοχεύει στην αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη διασφάλιση μιας ποιοτικότερης ζωής των μελλοντικών γενεών.

Δημιουργία Εργοστασίου Αφαλάτωσης

1. Σκοπός: Δημιουργία ενός σύγχρονου εργοστασίου αφαλάτωσης στον νομό της Κορινθίας με σκοπό την επεξεργασία και μετατροπή του θαλασσινού νερού σε πόσιμο.

2. Οικονομική Βιωσιμότητα: Το εργοστάσιο θα χρηματοδοτηθεί από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η πώληση του πόσιμου νερού σε τοπικούς φορείς και καταναλωτές θα διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα.

3. Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα: Το εργοστάσιο θα λειτουργεί με υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας, χρησιμοποιώντας βιώσιμες τεχνολογίες και διαδικασίες αφαλάτωσης, ενώ παράλληλα βασικός μας στόχος είναι η λειτουργία του εκμεταλλευόμενοι τις ΑΠΕ. (Ναι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών με ΝΕΟ οργανόγραμμα και ΝΕΟ πλάνο, μακριά από περιοχές Natura. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές, ΟΧΙ στη διατάραξη του φυσικού μας πλούτου. Απαιτούνται άμεσα ΝΕΕΣ μελέτες!)

4. Κοινωνική Ευημερία: Η λειτουργία του εργοστασίου θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για την τοπική κοινότητα, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομική ευημερία.

Δημιουργία Μικρών Φραγμάτων

1. Σκοπός: Κατασκευή πολλών μικρών φραγμάτων στον νομό της Κορινθίας για τη συλλογή και αποθήκευση υδάτων, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του νερού τόσο για ύδρευση όσο και άδρευση. Τρανταχτό παράδειγμα ο ποταμός Σύθας στο Ξυλόκαστρο, όπου χάνουμε χιλιάδες κυβικά λίτρα νερού το χρόνο στη θάλασσα.

2. Υδρολογική Μελέτη: Θα πραγματοποιηθεί εκτενής υδρολογική μελέτη για τον καθορισμό των βέλτιστων τοποθεσιών για τα φράγματα, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές προτεραιότητες.

3. Αειφορία: Η κατασκευή των φραγμάτων θα συνδυάζεται με πράσινες πρακτικές και διαχείριση του περιβάλλοντος, διατηρώντας την οικολογική ισορροπία της περιοχής.

4. Συνεργασία με την Κοινότητα: Θα συμπεριληφθεί η τοπική κοινότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη συντήρηση των φραγμάτων, ενισχύοντας την συνεργατική προσέγγιση.

Η πρόταση αυτή είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση της λειψυδρίας στον νομό της Κορινθίας. Μέσω των άνω, θα εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ευημερία της τοπικής κοινότητας. Συνεργαζόμενοι με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα και να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και υγιές μέλλον για την Κορινθία. 

Στις 8 Οκτωβρίου η Κορινθία για τη Περιφέρεια έχει επιλογή!

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – Αφετηρία Ζωής» και ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Χρήστο.

*Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-Αφετηρία ζωής» του γιατρού Δημήτρη ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ είναι η μόνη παράταξη που έχει λάβει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές, και τη συγκεκριμένα για τη περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

* Ο ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, πρώτος σε σταυρούς εκλεγμένος από το νομό Κορινθίας.