Πε. Μάι 23rd, 2024

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τα αγροτικά ζητήματα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ψήφισμα με το οποίο ζητείται απ’ την Πολιτεία, μεταξύ άλλων, να χαράξει συγκεκριμένη πολιτική για τα αγροτικά ζητήματα, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου.

Το Σώμα, υιοθέτησε, κατά πλειοψηφία, το σχέδιο που εισηγήθηκε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, με μία προσθήκη απ’ την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης.

Το ψήφισμα αναφέρει τα εξής:

“Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου,

– θεωρεί πως η απουσία συγκροτημένης αγροτικής πολιτικής από πλευράς πολιτείας οδήγησε στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και των καλλιεργειών και στη συρρίκνωση των αγροτικών πληθυσμών. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρόβλημα είναι έντονο και συνεχώς αυξανόμενο

– διαπιστώνει σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή του συνόλου σχεδόν των πελοποννησιακών αγροτικών προϊόντων (σταφίδα, αμπέλια, ελιές, σύκα, κηπευτικά κ.α.), για διαφόρους λόγους και αιτίες, με κυριότερη τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή

– εκφράζει την βεβαιότητα για την αναγκαιότητα της άμεσης αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ, με προοπτική κάλυψης κάθε ζημιάς στην παραγωγή από φυσική αιτία και με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στον αγρότη

– απαιτεί την έκφραση συγκεκριμένης πολιτικής για τα αγροτικά θέματα, με στόχο την αναζωογόνηση της υπαίθρου, σε εθνικό και πελοποννησιακό επίπεδο, με προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών υποδομών, την άρδευση, τις νέες καλλιέργειες, την ενημέρωση και την εξειδίκευση, την προώθηση των εξαγωγών κ.α.

– ζητεί να ελεγχθεί η δυνατότητα, ως προς την συνδεδεμένη ενίσχυση, της αύξησης της τιμής ανά στρέμμα”.