Σα. Δεκ 9th, 2023

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων: Ένταξη στη λίστα του Κοινωνικού Παντοπωλείου & της Οικονομικής Ενίσχυσης 2018-19

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων καλεί τους Δημότες ή/και τους μόνιμους κάτοικους του Δήμου που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη λίστα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Οικονομικής Ενίσχυσης για το έτος 2019, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίτηση, η οποία να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

-Ε1 και εκκαθαριστικό του έτους 2017

-Ε9 του έτους 2018 όλων των μελών με Α.Φ.Μ.

-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από ΜΗ Δημότες

Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.

 

                                                                                                Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

                                                                                                           Αναστάσιος Σακελλαρίου