Τε. Ιούλ 24th, 2024

3 εκ € από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ – άξονας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος» για την Προμήθεια Τηλεματικού Σταθμού Καταναλωτών Ύδρευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε:

«Εξασφαλίσαμε 3 εκ € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ʺΥποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξηʺ με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την Προμήθεια Τηλεματικού Σταθμού Καταναλωτών Ύδρευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος με το οποίο επιτυγχάνεται η πλήρης ολοκλήρωση του σχεδιασμού της ΔΕΥΑΛουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων για την ψηφιακή διαχείριση του δικτύου ύδρευσης, με την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, διαχείρισης πίεσης, αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ηλεκτρονικών υδρομετρητών και διαχείρισης ενέργειας στο σύνολο των υποδομών των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης της. Μέσω του έργουολοκληρώνεται η επέκταση των υπαρχόντων συστημάτων στο 100% των υποδομών σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

  • Ασύρματο έλεγχο παροχής και πίεσης 226 μεγάλων καταναλωτών ύδρευσης (ξενοδοχεία, βιομηχανίες, τουριστικές επιχειρήσεις κλπ)
  • Επέκταση σε βαθμό πλήρους ολοκλήρωσης του τηλεματικού συστήματος ελέγχου πίεσης, παροχής και ποιότητας νερού των εσωτερικών δικτύων της ΔΕΥΑμε την πλήρη κατασκευή 17 νέων Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης
  • Επέκταση σε βαθμό πλήρους ολοκλήρωσης του συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του εξωτερικού υδραγωγείου της ΔΕΥΑ, με την πλήρη κατασκευή 13 νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές
  • Εγκατάσταση 1000 νέων ψηφιακών υδρομετρητών (Τοπικών σταθμών ελέγχου κατανάλωσης) και σύνδεση στο υπό κατασκευή ασύρματο δίκτυο της ΔΕΥΑ
  • Εγκατάσταση Κεντρικού και Φορητών Σταθμών Ελέγχου του νέου εξοπλισμού, νέα λογισμικά διαχείρισης ή/και αναβάθμιση των υφιστάμενων για την πλήρη ενοποίηση του ψηφιακού ελέγχου του όλου συστήματος τηλεμετρίας
  • Εκπαίδευση – τεκμηρίωση, διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος
  • Τριετή ετήσια συντήρηση του συστήματος»

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε θερμότατα τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, γιατί με τη δική του καταλυτική παράμβαση εξασφαλίσαμε σήμερα χρηματοδότηση για να αποκτήσει ολόκληρος ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ψηφιακή διαχείριση του δικτύου ύδρευσης. Η στήριξη του Υφυπουργού προς το Δήμο μας είναι συνεχής και χάρη σ’ αυτήν έχουμε εξασφαλίσει τα αναγκαία χρήματα που θα αλλάξουν την εικόνα των δικτύων τόσο της ύδρευσης, όσο και αποχέτευσης για ολόκληρο το Δήμο»