Τρ. Απρ 16th, 2024

328 προσλήψεις σε ΔΕΔΔΗΕ, νοσοκομεία, φορείς και δήμους

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δεκάδες ευκαιρίες εργασίας στο δημόσιο είναι σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο. Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε σε ΔΕΔΔΗΕ, νοσοκομεία, φορείς και δήμους. Αναλυτικός κατάλογος από το Dikaiologitika News.
16 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση σε έργα βυζαντινών & μεταβυζαντινών μνημείων
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων
1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους, που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
9 ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ και ελλείψει αυτών YE ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (με εξειδίκευση σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων)
3 ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ και ελλείψει αυτών YE ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (με εξειδίκευση σε οικοδομικές εργασίες )

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από την 05/03/2020 έως την 11/03/2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

14 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Νηπιαγωγός Ειδικής Εκπαίδευσης
2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
10 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
1 ΔΕ Μάγειρας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/02/2020-09/03/2020

Δείτε εδώ περισσότερα

80 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ανακοινώνει την πρόσληψη 80 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

Δείτε εδώ την προκήρυξη

50 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 Hλεκτροτεχνικοί στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Καρδίτσας)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

7 Mηχανοτεχνικοί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον Κλάδο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΜΕΚ (Βάρδιας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/03/2020-13/03/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

3 Καθαριστές με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/03/2020-16/03/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γ.Ν. Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/03/2020-16/03/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Συγκρότημα Αράχθου-ΥΗΣ Πουρναρίου)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Συγκρότημα Αράχθου-ΥΗΣ Πουρναρίου, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/03/2020-18/03/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

134 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 134 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/03/2020-18/03/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/03/2020-13/03/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

www.dikaiologitika.gr